Joomla! là một trong những bộ mã nguồn mở miễn phí được nhiều người sử dụng. Với Joomla! bạn có thể dễ dàng có ngay một Website đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu cho cá nhân, doanh ngiệp, thương mại điện tử,... mà không cần đòi hỏi bạn phải là một chuyên gia thiết kế web mới thực hiện được.

cCài đặt Joomla! trên máy vi tính - Localhost
cCài đặt Joomla! trên máy vi tính - Localhost

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách tải gói cài đặt Joomla! mới nhất, các bước chuẩn bị và cài đặt Joomla! trên Localhost, cài đặt gói ngôn ngữ tiếng việt cho Joomla!

Tải gói cài đặt Joomla!

Gói cài đặt Joomla! được tải về tại trang web https://downloads.joomla.org

Tải gói cài đặt Joomla!
Tải gói cài đặt Joomla!

Bạn hãy tải gói cài đặt Full Package mới nhất được nén dưới dạng ZIP, đây là dạng nén thông dụng có thể mở được trên hầu hết các máy tính có cài đặt hệ điều hành Windows.

Sau khi tải gói cài đặt Joomla! về máy tính thì bạn hãy giải nén các tập tin vào thư mục web gốc - Web Root.

Thư mục web gốc - Web Root có thể là thư mục www hoặc htdocs theo mặc định của chương trình tạo máy chủ Localhost hoặc thư mục của máy chủ ảo - Virtual Host do bạn tạo ra.

Khởi động chương trình web Server

Bạn hãy chạy chương trình tạo máy chủ Web Server nếu nó chưa được chạy và chắc là các dịch vụ Apache hoặc NginxMySQL hoặc MariaDB hoạt động.

Các bước cài đặt Joomla! trên Localhost

Bây giờ bạn hãy mở trình duyệt web và nhập địa chỉ truy cập tới website của bạn trên Localhost vào ô địa chỉ của trình duyệt web. Sẽ có 2 trường hợp xãy ra:

 1. Nếu bạn cài đặt Joomla! trong thư mục www hoặc htdocs của chương trình tạo máy chủ Localhost thì địa chỉ mặc định của trang web sẽ là http://localhost
 2. Nếu bạn cài đặt Joomla! trong thư mục của máy chủ ảo - Virtual Host thì địa chỉ sẽ là tên miền - Domain hoặc tên của máy chủ ảo do bạn đặt lúc tạo nó. Nếu bạn đặt tên miền hoặc tên của máy chủ ảo là buaxua thì hãy nhập địa chỉ http://buaxua hoặc chỉ cần nhập buaxua/ 

Sau khi nhập xong địa chỉ bạn hãy nhấn Go hoặc phím Enter Màn hình cài đặt Joomla! sẽ xuất hiện trong cửa sổ của trình duyệt web.

Configuration - Thiết lập cấu hình

Configuration - Thiết lập cấu hình
Configuration - Thiết lập cấu hình

Select Language - Chọn ngôn ngữ cài đặt

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cài đặt Joomla! nếu muốn. Đây chỉ là ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt sau khi cài đặt xong nếu ngôn ngữ mà bạn chọn đã được tích hợp sẵn trong bộ cài đặt thì Joomla! sẽ hiển thị luôn ngôn ngữ này, nếu không thì nó sẽ hiển thị ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh và bạn cần phải tự tay cài đặt thêm gói ngôn ngữ của mình.

Theo chúng tôi, bạn nên chọn ngôn ngữ là tiếng Anh để có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và tham khảo các tài liệu trên Internet.

Main Configuration - Thiết lập cấu hình chính.

Tại bước này bạn sẽ thiết lập các thông tin cho trang web của mình.

 • Site Name - Tên của trang web. Bạn hãy đặt tên cho trang web của bạn, đây là tên của trang web chứ không phải tên miền - Domain Name, tuy nhiên nếu muốn bạn cũng vẫn có thể đặt theo tên miền.
 • Description - Giới thiệu trang web. Bạn hãy nhập lời giới thiệu về nội dung trang web của bạn. Theo khuyến cáo để hỗ trợ tốt cho các máy tìm kiếm thì bạn không nên nhập quá 20 từ. 
 • Super User Account Details - Thông tin tài khoản quản trị của trang web
 • Email - Địa chỉ email. Bạn hãy nhập địa chỉ email của bạn hay của người quản trị trang web, nó cũng chính là địa chỉ Email dùng để trao đổi thông tin tự động giữa trang web và các thành viên khác.
 • Username - Tên tài khoản quản trị. Bạn hãy đặt tên cho tài khoản dùng để truy cập vào phần quản trị của trang web. Bạn có thể đặt tên tùy ý, đây là tài khoản có quyền hạn cao nhất - Super Admin.
 • Password - Mật khẩu của tài khoản quản trị. Bạn hãy đặt mật khẩu để bảo vệ tài khoản quản trị của trang web.
 • Confirm Password - Xác nhận lại mật khẩu của tài khoản quản trị. Bạn hãy nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận nó.
 • Site Offline - Tùy chọn cho phép trang web của bạn tạm ngưng hoạt động sau khi cài đặt Joomla! Tùy chọn này thường chỉ cần thiết khi bạn cài đặt Joomla! trực tiếp trên Host. Nếu chọn Yes, thì trang web của bạn sẽ chuyển sang trạng thái tạm ngưng hoạt động để tranh việc có người truy cập vào khi trang web của bạn chưa được cài đặt hoàn tất. Khi cài đặt trên Localhost thì bạn hãy để mặc định là No vì sẽ không có ai vào được trang web của bạn.

Những thông tin trong phần này bạn hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong phần quản trị của trang web.  

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn Next để chuyển qua bước tiếp theo.

Database Configuration - Cấu hình cơ sở dữ liệu

Database Configuration - Cấu hình cơ sở dữ liệu
Database Configuration - Cấu hình cơ sở dữ liệu

 • Database Type - Loại cơ sở dữ liệu. Bạn hãy ưu tiên chọn MySQLi trước, nếu gặp lỗi thì hãy chọn MySQL
 • Host Name - Địa chỉ của máy chủ cơ sở dữ liệu. Các chương trình tạo máy chủ Web Localhost thường mặc định là localhost
 • Username - Tên của tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu. Các chương trình tạo máy chủ Web Localhost thường dùng tên mặc định tên là root
 • Password - Mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu. Bạn hãy để trống mục này vì thông thường các chương trình tạo máy chủ Web Localhost không cần mật khẩu. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng Ampps thì mật khẩu là mysql
 • Database Name - Tên của cơ sở dữ liệu. Bạn có thể đặt tên tùy ý, Joomla! sẽ tự động tạo ra cho bạn.
 • Table Prefix - Tiền tố của các bảng dữ liệu. Bạn có thể đặt tùy ý hoặc để cho Joomla! tự động tạo ra một cách ngẫu nhiên. Tiền tố  nên bao gồm 3 đến 4 ký tự, có số và chữ, và bắt buộc kết thúc bằng dấu gạch dưới. Bạn hãy đảm bảo rằng tiền tố được chọn chưa được sử dụng cho bảng nào khác. Nếu bạn không biết phải làm gì thì hãy giữ nguyên theo mặc định của Joomla!
 • Old Database Process - Tùy chọn xử lý cơ sở dữ liệu cũ. Bạn có 2 lựa chọn là Backup - Sao lưu hay Remove - Xóa cơ sở dữ liệu cũ. Tùy chọn này các tác dụng trong trường hợp nếu Database Name mà bạn đặt bên trên trùng tên với cơ sở dữ liệu đã có thì cơ sở dữ liệu cũ này sẽ được sao lưu lại hay xóa đi. Nếu bạn không biết chọn gì thì hãy chọn Backup.

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn Next để chuyển qua bước tiếp theo.

Finalization - Kiểm tra các thiết lập lần cuối trước khi cài đặt Joomla!

Finalization - Kiểm tra các thiết lập lần cuối trước khi cài đặt Joomla!
Finalization - Kiểm tra các thiết lập lần cuối trước khi cài đặt Joomla!

Install Sample Data - Cài đặt dữ liệu mẫu.

 • None - Không cài dữ liệu mẫu. Lựa chọn khi bạn muốn có một trang web mới hoàn toàn và nó cũng cần thiết khi bạn muốn tạo trang web đa ngôn ngữ.
 • Blog English (GB) Sample Data - Cài trang web theo dạng Blog
 • Brochure English (GB) Sample Data - Cài trang web theo dạng Brochure
 • Default English (GB) Sample Data - Cài trang web theo dạng mặc định
 • Learn Joomla English (GB) Sample Data - Cài trang web với các bài viết hướng dẫn sử dụng Joomla!

Joomla! cho phép bạn lựa chọn việc cài đặt trang web sạch hay cài thêm các dữ liệu mẫu. Lựa chọn cài đặt dữ liệu mẫu được khuyến khích cho người mới bắt đầu để biết cách sử dụng Joomla!

Bạn có thể cài đặt Joomla! nhiều lần và mỗi lần chọn cài đặt dữ liệu mẫu khác nhau để tìm hiểu xem cách sử dụng Joomla! như thế nào. Bạn lưu ý là tất cả các dữ liệu mẫu đều hiển thị bằng tiếng Anh.

Bây giờ bạn hãy chọn None, bạn cần một trang web sạch và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện trang web của bạn trong các bài viết tiếp theo.

Overview - Tổng quan

 • Email Configuration - Gửi email các thiết lập cấu hình. Tùy chọn này cho phép hệ thống gửi thông tin về các thiết lập cấu hình của trang web tới địa chỉ email quản trị để bạn lưu trữ. Do chức năng gửi email sẽ không hoạt động trên Localhost nên bạn hãy giữ nguyên mặc định là No.
 • Bạn hãy bỏ qua phần Main ConfigurationDatabase Configuration.
 • Pre-Installation check - Kiểm tra thông số của máy chủ web trước khi cài đặt. Để đảm bảo quá trình cài đặt và sử dụng Joomla! được tốt nhất, chương trình sẽ kiểm tra trước các thông số của máy chủ web xem có phù hợp với Joomla! hay không. Đây cũng chính là các thông số cần biết để sau này chọn Host cho các trang web được thiết kế bằng Joomla!
  Tất cả các thông số đều phải hiển thị Yes màu xanh lá, nếu có thông số nào là No màu đỏ thì chứng tỏ thông số đó không phù hợp với Joomla! bạn cần phải thay đổi lại thông số này trong phần thiết lập cấu hình các dịch vụ của máy chủ web.
 • Recommended settings - Các thiết lập được đề nghị. Joomla! sẽ đề nghị bạn thay đổi thiết lập một số tính năng của PHP cho tương thích hoàn toàn với Joomla!  Nếu bạn thấy các thông số này hiển thị màu xanh lá là tốt, nếu màu vàng thì cũng tạm chấp nhận được nhưng nếu màu đỏ thì bạn phải thiết lập lại thông số này.

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn Install để bắt đầu cài đặt Joomla! Nếu không có lỗi gì thì màn hình thông báo việc cài đặt Joomla! đã hoàn tất.

Cài đặt thêm ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla!

Tới đây tuy việc cài đặt Joomla! đã hoàn tất nhưng nó còn có thêm một bước phụ nữa cho phép bạn cài đặt thêm gói ngôn ngữ khác cho trang web. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu muốn sử dụng trang web bằng tiếng Anh hoặc có thể cài thêm sau này khi cần.

Theo mặc định thì Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh cả trên trang web và phần quản trị. Do đó nếu muốn trang web của bạn hiển thị tiếng Việt thì bạn cần cài đặt thêm ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web của mình.

Màn hình thông báo việc cài đặt Joomla! đã hoàn tất
Màn hình thông báo việc cài đặt Joomla! đã hoàn tất

Bạn hãy nhấn vào nút Extra steps: Install languages - Cài đặt ngôn ngữ. 

Install Language packages - Cài đặt các gói ngôn ngữ

Màn hình sẽ chuyển qua trang Install Language Packages, bạn hãy cuộn xuống cuối trang và đánh dấu chọn Vietnamese sau đó nhấn Next để tiếp tục.

Cài đặt thêm ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web
Cài đặt thêm ngôn ngữ tiếng Việt cho trang web

Choose Default Language - Chọn ngôn ngữ mặc định cho trang web

Choose default language - Chọn ngôn ngữ mặc định cho trang web
Choose default language - Chọn ngôn ngữ mặc định cho trang web

Multilingual - Tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ

 • Tùy chọn Multilingual cho phép bạn kích hoạt tính năng đa ngôn ngữ cho trang web. Bạn hãy giữ nguyên mặc định là No. Nếu bạn muốn làm trang web đa ngôn ngữ thì hãy tìm xem bài hướng dẫn cách làm trong một bài viết khác.
 • Default Administrator Language - Ngôn ngữ quản trị mặc định. Tùy chọn cho phép hiển thị ngôn ngữ chính trong phần quản trị của trang web. Bạn hãy đánh dấu chọn hiển thị tiếng Anh - English(en-GB)
 • Default Site Language - Ngôn ngữ trang web mặc định. Tùy chọn cho phép hiển thị ngôn ngữ trên trang web của bạn. Bạn hãy đánh dấu chọn hiển thị tiếng Việt - Vietnamese(Vietnam)

Sau khi chọn xong bạn hãy nhấn Next để tiếp tục cài đặt ngôn ngữ.

Sau khi cài đặt xong ngôn ngữ, màn hình sẽ hiển thị thông báo việc cài đặt Joomla! đã hoàn tất. Bạn hãy nhấn vào nút Remove “Installation” folder để xóa thư mục chứa các tập tin cài đặt Joomla! Mục đích của việc này là tránh trường hợp cài đặt lại Joomla! một cách không mong muốn.

Xóa thư mục chứa các tập tin cài đặt Joomla!
Xóa thư mục chứa các tập tin cài đặt Joomla!

Sau khi đã xóa thư mục chứa các tập tin cài đặt thì việc cài đặt Joomla! đã xong. Bây giờ bạn sẽ có 2 lựa chọn:

Đã cài đặt xong Joomla!
Đã cài đặt xong Joomla!

 1. Nhấn vào nút Site để truy cập vào trang web của bạn, đây là phần hiển thị nội dung của trang web đối với người truy cập.

Bạn hãy ghi nhớ là bất cứ lúc nào bạn cũng có thể truy cập vào trang web của bạn thông qua địa chỉ http://localhost hoặc http://buaxua như đã nói ở bên trên.

Trang web Joomla! của bạn
Trang web Joomla! của bạn

Do bạn đã chọn không cài đặt dữ liệu mẫu nên trang web chỉ có giao diện mặc định và Menu chính mà không có bất cứ nội dung nào khác.

 1. Nhấn vào nút Administrator để truy cập vào phần quản trị của trang web. Tại đây bạn có thể đăng nhập với UsernamePassword mà bạn đã tạo ra ở bên trên.

Trang đăng nhập vào phần quản trị trang web Joomla! của bạn
Trang đăng nhập vào phần quản trị trang web Joomla! của bạn

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể truy cập vào phần quản trị của trang web qua địa chỉ http://localhost/administrator hoặc http://buaxua/administrator 

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt Joomla! và ngôn ngữ cho trang web của mình. Bạn hãy xem bài hướng dẫn Các khái niệm cơ bản trong Joomla! để hiểu rõ hơn về trang web Joomla! của mình. 

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.