Trang web của bạn cần phải có thông tin liên hệ và chức năng gửi email để trao đổi thông tin với các thành viên và khách truy cập. Joomla! cho phép bạn tạo nhiều thông tin liên hệ và gửi email cho nhiều bộ phận hay thành viên khác nhau.

Cách tạo thông tin liên hệ và gửi email cho trang web Joomla!
Cách tạo thông tin liên hệ và gửi email cho trang web Joomla!

Sau đây là các bước tạo thông tin liên hệ và gửi email cho trang web Joomla!

 1. Sử dụng Component Contact để tạo thông tin liên hệ với một thành viên quản trị của trang web
 2. Tạo một mục trình đơn - Menu Item để hiển thị trang thông tin liên hệ trên web

Tạo thông tin liên hệ bằng Component Contact

 • Trong bảng điều khiển quản trị của Joomla! bạn hãy truy cập vào trình đơn Components -> Contacts -> Contacts

Truy cập vào Components Contacts
Truy cập vào Components Contacts

 • Trong trang quản lý Contacts, bạn hãy nhấp vào nút New để tạo một Contact mới.

Nhấp vào nút New để tạo một Contact mới
Nhấp vào nút New để tạo một Contact mới

Trong trang tạo Contact mới bạn hãy thiết lập thông số và thông tin liên hệ. 

Thiết lập thông số và thông tin liên hệ cho Contact
Thiết lập thông số và thông tin liên hệ cho Contact

 1. Đầu tiên bạn hãy nhập tiêu đề cho Contact này trong mục Name.
 2. Tiếp theo bạn hãy nhấp vào mục Linked User để chọn thành viên liên kết với Contact này.
 3. Một cửa sổ Popup sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấp vào tên của thành viên để chọn. Chỉ có thành viên liên kết với Contact mới nhận được Email liên hệ.
 4. Bạn có thể nhập thêm các thông tin địa chỉ hoặc để trống các mục trong phần này.
 5. Bạn có thể nhập thêm các thông về số điện thoại hoặc để trống các mục trong phần này.
 • Các thiết lập và thông số khác bạn hãy giữ nguyên mặc định như trong ảnh minh họa sau đó nhấn nút Save & Close

Nhấn nút Save & Close
Nhấn nút Save & Close

Tạo mục trình đơn - Menu Item để hiển thị thông tin liên hệ trên web

 • Sau khi tạo xong phần thông tin liên hệ - Contact. Bạn hãy truy cập vào trình đơn Menus -> Main Menu - > Add New Menu Item

Truy cập vào trình đơn Main Menu
Truy cập vào trình đơn Main Menu

 • Trong trang tạo mục trình đơn mới, bạn hãy thiết lập các thông số cho trình đơn này.

Thiết lập các thông số cho trình đơn liên hệ
Thiết lập các thông số cho trình đơn liên hệ

 1. Trước tiên, bạn hãy nhập tiêu đề cho mục trình đơn này trong Menu Title.
 2. Bạn hãy nhấn vào Select trong Menu Item Type để chọn loại mục trình đơn muốn tạo
 3. Một cửa sổ Popup sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấp vào Contacts và tiếp theo là Single Contact để chọn nó.
 4. Tiếp theo bạn hãy nhấp vào Select trong mục Select Contact.
 5. Một cửa sổ Popup sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấp vào tên của Contact mà bạn đã tạo ở bên trên.

Chọn contact muốn hiển thị trên trang web
Chọn contact muốn hiển thị trên trang web

 • Các thiết lập và thông số khác bạn hãy giữ nguyên mặc định như trong ảnh minh họa sau đó nhấn nút Save & Close

Nhấn nút Save & Close
Nhấn nút Save & Close

Bây giờ bạn hãy quay lại trang web của bạn và nhấn phím F5 để cập nhật những thay đổi mới thực hiện. Bạn sẽ nhìn thấy mục một trình đơn Liên hệ vừa mới được tạo ra, hãy nhấp vào nó để truy cập vào trang Liên hệ.

Trang thông tin liên hệ và gửi email
Trang thông tin liên hệ và gửi email

Tại trang Liên hệ, bạn sẽ nhìn thấy được các thông tin liên hệ mà bạn đã tạo ra. Khi nhấp chuột vào dòng chữ Gửi Email, một biểu mẩu gửi email hiện ra và bạn có thể gửi email trên trang web của mình.

Nếu bạn muốn hiển thị bản đồ trên trang thông tin liên hệ thì hãy cài đặt và sử dụng thêm Plugin JT Contact Maps tại đây: https://www.joomtut.com/joomtut-extensions/plugin-jt-contact-maps   

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.