Bạn có thể tạo máy chủ định danh DNS của riêng mình, chẳng hạn như ns1.buaxua.vnns2.buaxua.vn sau đó trỏ tên miền của bạn về địa chỉ này thay vì trỏ về máy chủ định danh của công ty lưu trữ web mà bạn đang thuê.

Cách tạo máy chủ tên miền riêng DNS trong VestaCP
Cách tạo máy chủ tên miền riêng DNS trong VestaCP

Máy chủ tên miền riêng là các máy chủ định danh DNS được liên kết với một tên miền cụ thể. Máy chủ tên miền riêng chỉ có thể được sử dụng trên máy chủ riêng - Dedicated Server và máy chủ ảo riêng - VPS.

Sau đây là các bước tạo máy chủ tên miền riêng DNS trong VestaCP

1

Đăng nhập vào bảng điều khiển VestaCP

Đăng nhập vào bảng điều khiển VestaCP
Đăng nhập vào bảng điều khiển VestaCP

Bạn đã được cung cấp tài khoản để đăng nhập vào VestaCP sau khi bạn đã cài đặt VestaCP. Theo mặc định, địa chỉ đăng nhập vào VestaCP là: https://tên_miền_của_bạn:8083

2

Trong bảng điều khiển của VestaCP, bạn hãy rê con trỏ chuột vào phần Admin, một thanh công cụ sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấn vào nút Edit

Nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa Admin
Nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa Admin

3

Thay đổi Default Name Servers thành tên miền của bạn, ví dụ như ns1.buaxua.vn ns2.buaxua.vn Nhấp vào nút Save khi hoàn tất.

Thay đổi Default Name Servers thành tên miền của bạn
Thay đổi Default Name Servers thành tên miền của bạn

4

Tiếp theo, bạn hãy chuyển qua phần DNS. Bạn hãy rê con trỏ chuột vào tên miền của bạn, một thanh công cụ sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấn vào nút Edit

Nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa DNS
Nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa DNS

5

Bạn hãy thay đổi Template Name thành child-ns thay đổi SOA thành tên miền của bạn, chẳng hạn như ns1.buaxua.vn Nhấn Save khi hoàn tất.

Thay đổi Template Name thành child-ns và thay đổi SOA thành tên miền của bạn
Thay đổi Template Name thành child-ns và thay đổi SOA thành tên miền của bạn

6

Khi quay lại DNS, bạn hãy rê con trỏ chuột vào phần Admin, một thanh công cụ sẽ hiện ra. Bạn hãy nhấn vào nút có dòng chữ LIST 14 RECORDS 

Nhấn vào nút có dòng chữ LIST 14 RECORDS 
Nhấn vào nút có dòng chữ LIST 14 RECORDS 

7

Bạn hãy rê con trỏ chuột vào bảng ghi NS sau đó nhấn vào nút Edit Sau đó thay đổi nó thành tên miền của bạn, chẳng hạn như ns1.buaxua.vn. và lập lại một lần nữa cho ns2.buaxua.vn.

Chỉnh sửa bảng ghi NS trong DNS
Chỉnh sửa bảng ghi NS trong DNS

Nếu không có bảng ghi NS thì bạn hãy tạo thêm. Bạn lưu ý là phía sau tên miền có dấu chấm.

8

Cuối cùng, bạn hãy chuyển đến phần Server và kiểm tra để chắc là dịch vụ DNS đang hoạt động.

Chuyển đến phần Server và kiểm tra để chắc là dịch vụ DNS đang chạy
Chuyển đến phần Server và kiểm tra để chắc là dịch vụ DNS đang chạy

Như vậy là bạn đã tạo xong máy chủ tên miền riêng DNS trong VestaCP. Bây giờ bạn có thể đăng ký máy chủ định danh DNS của mình tại nơi mà bạn đã đăng ký tên miền, sau đó trỏ miền của bạn đến máy chủ định danh riêng của bạn.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.