Trên bàn phím của máy vi tính có một nút Tab, nút này dùng để di chuyển dấu nháy hoặc các ký tự đến một vị trí với khoảng cách mặc định. Tuy nhiên công cụ Tab trong MS Word sẽ cho phép người sử dụng thay đổi khoảng cách này tùy ý bằng cách đặt một hoặc nhiều dấu Tab tại các vị trí trên thước đo để tạo các khoảng cách Tab khác nhau.

Cách đặt dấu Tab

Đánh dấu chọn một hay nhiều đoạn văn bản muốn định vị theo dấu Tab.

Đánh dấu chọn một hay nhiều đoạn văn bản muốn định vị theo dấu Tab
Đánh dấu chọn một hay nhiều đoạn văn bản muốn định vị theo dấu Tab

Nhấn nút trái chuột vào công cụ Tab nhiều lần đến khi chọn đúng dấu Tab cần đặt.

chọn đúng dấu Tab cần đặt
chọn đúng dấu Tab cần đặt

Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn đặt Tab và nhấn nút trái chuột để đánh dấu Tab.

nhấn nút trái chuột để đánh dấu Tab
nhấn nút trái chuột để đánh dấu Tab

Đặt dấu nháy tại đầu đoạn văn bản hoặc tại ký tự muốn định vị và nhấn phím Tab trên bàn phím.

nhấn phím Tab trên bàn phím
nhấn phím Tab trên bàn phím

Đoạn văn bản sẽ được di chuyển vào đúng vị trí đặt dấu Tab.

văn bản sẽ được di chuyển vào đúng vị trí đặt dấu Tab
văn bản sẽ được di chuyển vào đúng vị trí đặt dấu Tab

Tiếp tục thực hiện các bước như trên đối với các đoạn văn bản muốn định vị theo dấu Tab còn lại.

  • Chỉ có dòng đầu tiên (First Line) của đoạn văn bản mới được định vị theo dấu Tab, các dòng còn lại vẫn giữ nguyên định dạng của chúng. 
  • Đoạn văn bản được định vị bằng Tab thì phải được định dạng Canh trái (Align Left) hoặc Canh đều (Justify). 
  • Có thể đặt nhiều dấu Tab giống và khác nhau cho cùng một đoạn văn bản. 
  • Các dấu Tab sau khi được đặt vẫn có thể thay đổi vị trí bằng cách nhấn và giữ nút trái chuột vào dấu Tab và di chuyển tới vị trí khác theo chiều ngang của thước đo. 

Cách bỏ dấu Tab

  • Đánh dấu chọn một hay nhiều đoạn văn bản đã được định vị theo dấu Tab.
  • Nhấn và giữ nút trái chuột vào dấu Tab trên thước đo sau đó kéo lên hay xuống sao cho ra khỏi vị trí của thước đo và thả nút chuột ra thì dấu Tab sẽ mất.
  • Nếu chọn không đúng đoạn văn bản được đặt Tab thì dấu Tab sẽ không hiện ra hoặc sẽ bị mờ.
  • Sau khi bỏ dấu Tab nếu đoạn văn bản nằm không đúng vị trí thì có thể xóa các khoảng trống phía trước để đưa văn bản về đầu dòng.

BuaXua.vn