Đánh dấu gạch đầu dòng - Bullets là một kiểu định dạng văn bản thường được sử dụng khi muốn để liệt kê các nội dung trong văn bản. Hầu hết các chương trình xử lý văn bản thông dụng đều có chức năng hỗ trợ tự động đánh dấu đầu dòng.

Cách đánh dấu đầu dòng trong văn bản Word

Đánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục

Chọn một hoặc nhiều đoạn văn bản muốn đánh dấu gạch đầu dòng và nhấn vào nút Bullets. Các đoạn đã chọn sẽ được đánh dấu gạch đầu dòng.

Đánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục
Đánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục

Đánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tục

Chọn một đoạn văn bản đầu tiên, nhấn và giữ phím Ctrl rồi tiếp tục chọn các đoạn văn bản còn lại. Sau khi chọn xong nhấn vào nút Bullets để đánh dấu, chỉ có các đoạn được chọn mới được đánh dấu đầu dòng.

Đánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tục
Đánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tục

Đánh dấu đầu dòng tự động trong lúc soạn thảo văn bản

Đánh dấu sao * hoặc dấu gạch ngang - ở đầu dòng của đoạn muốn đánh dấu, tiếp theo là khoảng cách và sau đó là phần nội dung của đoạn này. Sau khi nhập xong nhấn phím Enter để kết thúc đoạn và xuống dòng. Lúc này dấu sao sẽ được tự động đổi thành dấu chấm đầu dòng hoặc dấu gạch ngang sẽ trở thành dấu gạch đầu dòng.

  • Các đoạn được đánh dấu đầu gạch dòng sẽ được tự động thụt lề vào trong, có thể chỉnh lại bằng cách sử dụng các nút Indent
  • Sau khi đánh dấu gạch đầu dòng, mỗi khi nhấn Enter để sang đoạn mới thì các đoạn này vẫn sẽ tiếp tục được đánh dấu. 
  • Muốn bỏ đánh dấu gạch đầu dòng thì hãy chọn dòng muốn bỏ và nhấn vào nút Bullets.  

Đánh dấu đầu dòng nhiều cấp

Muốn đánh dấu đầu dòng nhiều cấp trước tiên bạn cũng thực hiện như cách đánh dấu đầu dòng như trên. Sau đó bạn đánh dấu chọn các dòng muốn tạo cấp nhỏ hơn và nhấn vào nút thụt đầu dòng - Increase Indent

Đánh dấu đầu dòng nhiều cấp
Đánh dấu đầu dòng nhiều cấp

Xem hướng dẫn cách Thụt đầu dòng và thay đổi lề trái lề phải trong Word

* Bạn có thể kết hợp xen kẻ vừa đánh số thứ tự vừa có dấu gạch đầu dòng.

Kết hợp xen kẻ vừa đánh số thứ tự vừa có dấu đầu dòng
Kết hợp xen kẻ vừa đánh số thứ tự vừa có dấu đầu dòng

Xem hướng dẫn cách Đánh số thứ tự trong nội dung văn bản Word

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.