Đánh dấu gạch đầu dòng (Bullets) thường được sử dụng khi cần liệt kê các phần nội dung có cùng chủ đề giống nhau trong văn bản. Hầu hết các chương trình xử lý văn bản thông dụng đều có chức năng hỗ trợ tự động đánh dấu gạch đầu dòng.

Cách đánh dấu đầu dòng trong văn bản

Đánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục

 • Chọn một hoặc nhiều đoạn văn bản muốn đánh dấu gạch đầu dòng và nhấn vào nút Bullets. Các đoạn đã chọn sẽ được đánh dấu gạch đầu dòng.

Đánh số thứ tự cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục
Đánh số thứ tự cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục

Đánh dấu đầu dòng cho các đoạn văn bản không liên tục

 • Chọn một đoạn văn bản đầu tiên, nhấn và giữ phím Ctrl rồi tiếp tục chọn các đoạn văn bản còn lại. Sau khi chọn xong nhấn vào nút Bullets để đánh dấu, chỉ có các đoạn được chọn mới được đánh dấu đầu dòng.

Đánh số thứ tự các đoạn văn bản không liên tục
Đánh số thứ tự các đoạn văn bản không liên tục

Đánh dấu đầu dòng tự động trong lúc soạn thảo văn bản

 • Đánh dấu sao (*) hoặc dấu gạch ngang (-) ở đầu dòng của đoạn muốn đánh dấu, tiếp theo là khoảng cách và sau đó là phần nội dung của đoạn này. Sau khi nhập xong nhấn phím Enter để kết thúc đoạn và xuống dòng. Lúc này dấu sao sẽ được tự động đổi thành dấu chấm đầu dòng hoặc dấu gạch ngang sẽ trở thành dấu gạch đầu dòng.
 • Các đoạn được đánh dấu đầu gạch dòng sẽ được tự động thụt lề vào trong, có thể chỉnh lại bằng cách sử dụng các nút Indent
 • Sau khi đánh dấu gạch đầu dòng, mỗi khi nhấn Enter để sang đoạn mới thì các đoạn này vẫn sẽ tiếp tục được đánh dấu. 
 • Muốn bỏ đánh dấu gạch đầu dòng thì hãy chọn dòng muốn bỏ và nhấn vào nút Bullets.  
 • Có thể kết hợp xen kẻ vừa đánh số thứ tự vừa có dấu gạch đầu dòng.
  kết hợp xen kẻ vừa đánh số thứ tự vừa có dấu đầu dòng
  kết hợp xen kẻ vừa đánh số thứ tự vừa có dấu đầu dòng

BuaXua.vn