Tab là một công cụ có chức năng định vị rất hữu ích trong việc trình bày văn bản. Tab trong MS Word rất đa dạng, người sử dụng có thể chọn và đặt một hoặc nhiều kiểu dấu Tab khác nhau để trình bày cho nội dung văn bản thêm sinh động và đẹp mắt.

Các kiểu Tab trong MS Word

Left Tab: Tab trái, dùng để sắp xếp nội dung bắt đầu từ vị trí đặt dấu Tab và canh theo lề bên trái.

Left Tab
Left Tab

Center Tab: Tab giữa, dùng để sắp xếp nội dung bắt đầu từ giữa vị trí đặt dấu Tab và canh đều theo hai bên trái và phải của Tab.

Center Tab
Center Tab

Right Tab: Tab phải, dùng để sắp xếp nội dung kết thúc tại vị trí đặt dấu Tab và canh theo lề bên phải.

Right Tab
Right Tab

Decimal Tab: Tab thập phân, dùng để sắp xếp các số thập phân thẳng hàng với nhau.

Decimal Tab
Decimal Tab

Bar Tab: Đây là một Tab đặc biệt, nó dùng để đặt một đường kẻ dọc ngay tại vị trí dấu Tab và xuyên qua các dòng văn bản của đoạn được chọn.

Bar Tab
Bar Tab

  • Có thể đặt một hoặc nhiều dấu Tab tại các vị trí trên thước đo để tạo các khoảng cách Tab khác nhau. 
  • Nếu muốn thay đổi kiểu Tab thì có thể thực hiện nhanh bằng cách bỏ dấu Tab cũ và đặt lại dấu Tab mới.

Xem hướng dẩn: Cách đặt và bỏ dấu Tab trong Word

BuaXua.vn