Các dữ liệu của trang web sau khi được sao lưu và lưu trữ trên máy tính cá nhân có thể được sử dụng để phục hồi lại khi máy chủ Web gặp sự cố hoặc khi muốn chuyển sang máy chủ Web khác, nhất là trong trường hợp khi nâng cấp, chỉnh sửa thông tin của trang web. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách phục hồi các dữ liệu trên Host bằng phpMyAdmin.

 Truy cập vào phần quản lý Host và chọn công cụ quản lý cơ sở dữ liệu phpMyAdmin.

phpMyAdmin
phpMyAdmin

Một số Hosting yêu cầu phải đăng nhập thì hãy nhập Tên truy cập (Username)Mật khẩu (Password) dùng để truy cập Database.

login
login
 

Trong phpMyAdmin chọn Database muốn phục hồi.

choose_database
choose_database

Trước khi phục hồi dữ liệu mới cần phải xóa bỏ các dữ liệu cũ trong Database. Nhấn Check All để chọn tất cả các bảng dữ liệu. Sau đó chọn Drop để xóa bỏ các bảng dữ liệu cũ trong Database.

droptable
droptable

Nhấn Yes đồng ý xóa bỏ các bảng dữ liệu cũ này.

drop_yes
drop_yes

Sau khi xóa các dữ liệu sẽ có thông báo việc xử lý đã thành công. Lúc này Databsae sẽ rổng, không còn bất cứ bảng dữ liệu nào.

drop_successfully
drop_successfully

Chọn chức năng Import để nhập dữ liệu đã sao lưu vào Database. Nhấn Choose File để chọn tập tin dữ liệu muốn phục hồi.

import
import

Chọn tập tin dữ liệu đã được sao lưu từ trước và được lưu trữ trên máy tính cá nhân. Nhấn Open để đồng ý.

open
open

Nhấn Go để thực hiện việc nhập dữ liệu vào Database.

import_go
import_go

Nếu không có lỗi gì xãy ra sẽ xuất hiện thông báo việc nhập dữ liệu đã hoàn tất.

import_successfully
import_successfully

Nếu việc Import dữ liệu không thành công thì có thể xóa các bảng dữ liệu trong Database và thực hiện lại từ đầu.

www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.