Các tập tin của trang Web trên máy chủ Web (Host) sau khi lưu trữ trên máy tính cá nhân sẽ được sử dụng để phục hồi lại khi bị mất do máy chủ Web gặp sự cố hoặc khi muốn chuyển sang máy chủ Web khác, nhất là trong trường hợp bị lỗi sau khi nâng cấp, chỉnh sửa các tập tin của trang web. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách phục hồi các tập tin trên Host sử dụng chương trình quản lý cPanel.

Truy cập vào phần quản lý Host (cPanel) và chọn công cụ quản lý tập tin File Manager.

file_manager
file_manager

Chọn thư mục chứa các tập tin của trang web, thư mục này thường có tên là public_html hoặc www. Chọn Upload để tải tập tin đã được lưu trữ từ máy tính cá nhân lên Host.

upload
upload

Nhấn Choose file để chọn tập tin

choose_file
choose_file

Chọn tập tin lưu trữ nào muốn sử dụng để phục hồi lại và nhấn Open để tải lên.

open
open

Quá trình tải lên có thể nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ của đường truyền Internet và kích thước của tập tin lưu trữ. Sau khi hoàn tất sẽ xuất hiện dòng chữ Complete. Hãy đóng cửa sổ này lại.

upload_complete
upload_complete

Quay trở lại cửa sổ quản lý các tập tin, chọn tập tin lưu trữ vừa tải lên và nhấn Extract để giải nén.

extract
extract

Ở bước này có thể xóa hết các tập tin có sẵn trên Host để phục hồi lại hoàn toàn mới hay vẫn giữ nguyên nếu chỉ muốn thay thế các tập tin đã được lưu trữ.

Kiểm tra lại tên của tập tin lưu trữ và đường dẫn tới vị trí cần phục hồi (thư mục chứa các tập tin của trang web). Nhấn Extract file(s) để giải nén.

extract_file
extract_file

Sau khi hoàn tất sẽ xuất hiện thông báo kết quả, nhấn Close để đóng cửa sổ này lại.

extraction_complete
extraction_complete

Quay trở lại cửa sổ quản lý các tập tin, chọn tập tin lưu trữ vừa tải lên và nhấn Delete để xóa.

delete
delete

Nếu tập tin luu trữ có dung lượng lớn hơn mức cho phép tải lên của máy chủ Web thì phải dùng một chương trình FTP để tải lên. Xem hướng dẫn cách dùng chương trình FTP File Zilla 

www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.