Thông thường thì các máy tìm kiếm sẽ lần theo dấu vết để tìm đến Web Site của bạn nhưng với điều kiện phải có nhiều người truy cập. Có một cách đơn giản và nhanh chóng đó là thuê dịch vụ để giúp đăng ký Web Site vào các máy tìm kiếm hoặc có thể tự mình đăng ký vào các máy tìm kiếm.

Sau đây là cách đăng ký với một số máy tìm kiếm:

  • Yahoo!: Nhấn vào liên kết này để đăng ký với Yahoo! Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập, dùng tên tài khoản (Account) và mật khẩu của Yahoo! để đăng nhập hoặc đăng ký mới nếu chưa có. Nhập địa chỉ của Web Site bao gồm cả http:// (thí dụ: http://www.buaxua.vn) vào phần Submit a Website or Webpage sau đó nhấn Submit URL để hoàn tất.

yahoo_submit.jpg

  • Google: Nhấn vào liên kết này để đăng ký với Google Google sẽ mở ra một cửa sổ Add your URL to Google, nhập địa chỉ Web Site bao gồm cả http:// vào mục URL (thí dụ: http://www.buaxua.vn). Mục Comments là phần ghi chú, miêu tả về web site của mình (chỉ cần mô tả ngắn gọn). Nhập đúng mã an toàn được hiển thị vào ô ngay bên dưới và nhấn vào nút Add URL để hoàn tất.

google_submit.jpg

  • MSN: Nhấn vào liên kết này để đăng ký với MSN Nhập mã số bảo vệ trong hình vào ô Characters. Nhập địa chỉ Web Site bao gồm cả http:// (thí dụ: http://www.buaxua.vn/) vào mục Type the URL of your homepage sau đó nhấn Submit URL để hoàn tất.

msn_submit.jpg

  • Ngoài ra bạn có thể đăng ký vào alexa để xếp hạng cho Web Site của mình bằng cách nhấn vào đây để đăng ký với Alexa và nhập địa chỉ Web Site bao gồm cả http:// vào mục URL (thí dụ: http://www.buaxua.vn) và nhấn Crawl My Site để đăng ký.

alexa_submit.jpg

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.