WampServer là phiên bản mới của WAMP5, đây là chương trình giúp tạo máy dịch vụ Web - Web Server - trên máy tính cá nhân - Localhost được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL và các công cụ như phpMyAdmin, SQLitemanager. Ưu điểm của WampServer là đơn giản, dễ sử dụng và miễn phí.

Tải tập tin cài đặt chương trình WampServer

 • Chương trình cài đặt WampServer được tải về tại trang web: http://www.wampserver.com/en/
 • Có 2 phiên bản dành cho hệ điều hành Windows 32 bits - X86 và 64 bits - X64. Nếu bạn không biết thì hãy chọn phiên bản dành cho hệ điều hành 32 bits.

Cách cài đặt chương trình WampServer

 • Sau khi tải về tập tin cài đặt chương trình WampServer về máy tính bạn hãy chạy nó để tiến hành cài đặt.
 • Cách cài đặt chương trình WampServer cũng giống như các chương trình thông thường khác. 
 • Trong lúc cài đặt, bạn có thể thay đổi ổ dĩa và tên của thư mục chứa các tập tin của chương trình WampServer nếu muốn.

Cách khởi động chương trình WampServer

 • Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chạy chương trình WampServer từ biểu tượng trên màn hình Desktop hoặc truy cập vào trình đơn Start -> All Programs -> WampServer -> Start Wampserver.
 • Chương trình WampServer sẽ hạy và khởi động các dịch vụ cần thiết.
 • Nếu không có lỗi gì xảy ra thì sẽ xuất hiện một biểu tượng của chương trình WampServer trên khay hệ thống (System tray) nằm ở góc dưới, bên phải màn hình.
 • Bây giờ máy tính cá nhân của bạn đã trở thành một máy chủ web, bạn có thể bắt đầu cho công việc chạy các ứng dụng web của mình.

Cách sử dụng chương trình WampServer

wampserver_menu
wampserver_menu

 • Bạn có thể truy cập vào trình đơn của WampServer bằng cách nhấn nút trái chuột vào biểu tượng của chương trình WampServer trên khay hệ thống. Trong đó có các mục cần lưu ý sau:
  • Localhost: Truy cập vào địa chỉ của máy chủ web.
  • phpMyAdmin: Truy cập vào phần quản lý cơ sở dữ liệu (Database).
  • www directory: Truy cập vào thư mục web gốc, mặc định là thư mục www nằm trong thư mục cài đặt WampServer. Đây chính là thư mục chứa các tập tin và ứng dụng web của bạn.
 • Khi muốn tắt chương trình WampServer, bạn hãy nhấn nút phải chuột vào biểu tượng của chương trình WampServer trên khay hệ thống và chọn Exit.

Video hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng chương trình WampServer Bạn hãy nhấn vào nút YouTube để theo dõi các Video Clip mới!