Sau khi đã cài đặt Simple Machines Forum (SMF), Diễn đàn đã sẵn sàng hoạt động với các thiết lập mặc định. Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm cách thay đổi Theme và các thông số cơ bản của SMF.

Thay đổi giao diện (Themes) cho SMF:

Nhấn vào đây để tải gói cài đặt Themes cho SMF

Đăng nhập vào SMF, truy cập Menu Admin -> Cấu hình -> Giao diện -> Manage And Install.

Trong phần Install a New Theme: Nhấn Browse để chọn gói cài đặt Themes và nhấn Open, Nhấn Install để cài đặt.

install_themes.png

Xuất hiện thông báo Install a new themes? nhấn Ok để đồng ý.

Xuất hiện thông báo đã cài đặt thành công, nhấn Trở lại hoặc Manage And Install.

back.png

Trong phần Themes and Layout Settings:

themes_setting.png

  • Allow members to select their own themes: Đánh dấu chọn nếu muốn cho phép các thành viên có thể tự chọn kiểu Themes mà mình thích.
  • Allow members to select the "Default" theme: Đánh dấu chọn nếu muốn cho phép các thành viên có thể tự chọn kiểu Themes mặc nhiên.
  • Overall forum default: Chọn kiểu Themes cho SMF.
  • Reset everyone to: Thống nhất kiểu Themes cho các thành viên. Chọn No change là không thay đổi.
  • Sau khi chọn xong nhấn nút Lưu.

Tạo Logo cho SMF:

Tạo một File hình ảnh Logo (thí dụ logo.gif), copy File này vào thư mục gốc cài đặt SMF hoặc bất cứ thư mục nào khác trong này nếu muốn.

Truy cập Menu Admin -> Cấu hình -> Giao diện hiện tại.

Trong phần Theme Options and Preferences:

logo.png

Logo image URL: Nhập đường dẫn đến File hình ảnh Logo cho SMF, do File này được đặt ở thư mục gốc nên chỉ cần nhập tên của nó là logo.gif vào là được. Nếu do File này được đặt ở thư mục images thì phải nhập images/logo.gif. Sau khi nhập xong nhấn Save.

Thay đổi các hình ảnh, logo có sẵn của Themes:

Mặc nhiên giao diện trong Theme sẽ có các hình ảnh và Logo của nó, có thể thay thế các ảnh này bằng cách nhấn chuột phải vào ảnh và chọn Propeties.

smflogo.png

Trong Propeties chú ý đến thông số đường dẫn đến vị trí và kích thước của File ảnh này, sau đó tìm sửa lại File này hoặc tạo một File ảnh khác của riêng bạn với định dạng và tên giống như vậy để thay thế.

smflogo_propeties.png

Định dạng ngày tháng cho SMF:

Mặc nhiên SMF sẽ có định dạng là tháng (chữ), ngày, năm, giờ. Thay đổi thứ tự này lại bằng cách:

Truy cập Menu Admin -> Cấu hình -> Các tính năng.

Trong phần Các tính năng cơ bản:

Sửa thông số trong Default time format:

date.png

Có thể sửa các dấu , thành các dấu - hoặc / để ngăn cách tùy ý. Sau khi chỉnh xong nhấn Lưu.

Điều chỉnh múi giờ cho SMF đúng với múi giờ hiện tại trên máy của bạn bằng cách thay đổi thông số trong Overall time offset.

Sửa thông tin của Điều khoản đăng ký tham gia diễn đàn:

  • Truy cập Menu Admin -> Thành viên -> Đăng ký -> Các điều khoản đăng ký tham gia diễn đàn.
  • Sửa các từ tiếng Anh trong đó bằng các từ tiếng Việt, đánh dấu vào ô Hiển thị các điều khoản ràng buộc khi đăng ký và nhấn Lưu.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.