Bài viết - Article là phần nội dung chính của trang web. Trong Joomla! bài viết có thể chứa các văn bản thông thường và hình ảnh, phim video,... Joomla! được tích hợp sẵn trình soạn thảo trực quan để giúp bạn thuận tiện trong việc định dạng văn bản giống như các chương trình xử lý văn bản thông dụng.

Cách tạo bài viết - Article cho trang web Joomla!
Cách tạo bài viết - Article cho trang web Joomla!

Sau đây là các bước tạo một bài viết mới cho trang web Joomla!

Chuẩn bị hình ảnh minh họa cho bài viết

Trước khi tạo bài viết mới, bạn cần phải chuẩn bị trước các hình ảnh dùng để minh họa cho bài viết của bạn.

Ảnh giới thiệu cho bài viết - Intro Image

 • Ảnh giới thiệu cho bài viết là ảnh sẽ được hiển thị cùng với tiêu đề và lời giới thiệu ngắn trên trang chủ và trang chuyên mục của trang web. Khi nhấp chuột vào ảnh thì phần nội dung chính sẽ được hiển thị trên trang web.
 • Ảnh giới thiệu là một ảnh nhỏ có kính thước tùy thuộc vào cách mà bạn muốn trình bày, bố cục cho trang web của bạn.
 • Ảnh giới thiệu có thể là ảnh được thu nhỏ từ một trong các ảnh minh họa trong bài viết hoặc là một ảnh hoàn toàn khác tùy ý.

Ảnh minh họa cho bài viết - Full Image

 • Ảnh minh họa cho bài viết là ảnh sẽ được hiển thị trong phần nội dung chính của bài viết. Ảnh này sẽ không hiển thị trên trang chủ và trang chuyên mục của trang web.
 • Ảnh minh họa cũng có kính thước tùy thuộc vào cách mà bạn muốn trình bày, bố cục cho trang nội dung của trang web. Thông thường ảnh minh họa có kính thước chiều ngang bằng với phần nội dung chính.

Nếu trang web của bạn sử dụng các mẫu giao diện - Template được thiết kế riêng thì bạn hãy xem hình ảnh trong bài viết mẫu để biết kích thước của hình ảnh.

Sau khi tạo xong ảnh cho bài viết bạn hãy đặt chúng vào thư mục chứa ảnh - Images của trang web Joomla!

Xem hướng dẫn Cách quản lý và sử dụng hình ảnh trong Joomla!

Cách tạo một bài viết mới

Trong phần quản trị - Administrator của Joomla! bạn có các cách để tạo một bài viết mới như sau:

Các cách để tạo một bài viết mới trong Joomla!
Các cách để tạo một bài viết mới trong Joomla!

 1. Nhấp chuột vào New Article trong bảng điều khiển - Control Panel
 2. Truy cập vào trình đơn Content -> Articles - > Add New Article
 3. Nhấp chuột vào Articles trong bảng điều khiển - Control Panel hoặc truy cập vào trình đơn Content -> Articles để vào phần quản lý bài viết - Articles Manager sau đó nhấn vào nút New trên thanh công cụ - Toolbar để tạo một bài viết mới.

Trong phần Content của trang tạo bài viết mới - Articles: New bạn lần lượt làm như sau

Phần Content để tạo nội dung cho bài viết mới
Phần Content để tạo nội dung cho bài viết mới

 1. Đặt tiêu đề cho bài viết mới trong mục Title.
 2. Alias là tên dùng để tạo liên kết cho bài viết, bạn hãy để trống mục này, Joomla! sẽ tự động tạo ra Alias dựa theo tiêu đề của bài viết. Bạn cũng có thể đặt theo ý riêng của bạn nhưng lưu ý là phải đặt tên không dấu và cách nhau bởi dấu gạch nối. Chẳng hạn như ten-alias-cua-bai-viet

Nếu bạn gặp lỗi khi tạo Alias từ tiêu đề tiếng Việt thì hày cài đặt một Plugin tên là JoomTut Alias tại đây: https://www.joomtut.com/joomtut-extensions/plugin-joomtut-alias

 1. Tiếp theo, trong của sổ của trình soạn thảo, bạn hãy nhập một đoạn văn bản ngắn để giới thiệu cho bài viết
 2. Bạn hãy nhấn phím Enter để xuống dòng và nhấp vào nút Read More trên thanh công cụ của trình soạn thảo để tạo một dấu ngắt giữa phần giới thiệu với phần nội dung chính.
 3. Bạn hãy nhấn phím Enter để xuống dòng và nhập tiếp nội dung chính cho bài viết của bạn. Bạn có thể định dạng văn bản và chèn hình ảnh vào bài viết bằng cách sử dụng các nút công cụ trên thanh công cụ của trình soạn thảo.

Xem hướng dẫn Cách quản lý và sử dụng hình ảnh trong Joomla!

 1. Trong mục Status bạn hãy chọn Published để cho phép hiển thị bài viết này trên trang web.
 2. Trong mục Category bạn hãy chọn chuyên mục để chứa bài viết này.
 3. Trong mục Featured, nếu bạn muốn đánh dấu chọn bài viết nổi bật và sẽ hiển thị bài viết này trên trang chủ thì hãy chọn Yes, nếu không hãy chọn No
 4. Trong mục Tag, đây là các thẻ dùng để đánh dấu cho các bài viết có nội dung tương tự nhau. Bạn hãy nhấp chuột vào vùng trống trong phần Tag sau đó nhập tên Tag mà bạn muốn đánh dấu cho bài viết này. Nếu Tag đã có sẵn thì nó sẽ hiển thị ra, bạn hãy nhấp chuột để chọn nó. Nếu Tag chưa có thì bạn sau nhập xong bạn hãy nhấn phím Enter để tạo một Tag mới.

Sau khi thực hiện xong phần Content, bạn hãy chuyển sang phần Images and Links để tạo ảnh giới thiệu - Intro Image cho bài viết.

Phần Images and Links để tạo ảnh giới thiệu - Intro Image cho bài viết
Phần Images and Links để tạo ảnh giới thiệu - Intro Image cho bài viết

 1. Nhấn vào nút Select sau đó chọn ảnh nhỏ mà bạn đã chuẩn bị sẵn.
 2. Chọn vị trí hiển thị cho ảnh với 3 tùy chọn: Trái - Left, Phải - Right, Không chọn - None, ảnh sẽ hiển thị theo thiết kế của Template.
 3. Nhập dòng văn bản chú thích cho ảnh giới thiệu vào mục Alt Text. Văn bản này sẽ hiện ra khi rê con trỏ chuột lên ảnh. Nếu bạn không biết nhập gì thì hãy nhập tiêu đề của bài viết vào đây.
 4. Nhập dòng văn bản chú thích cho ảnh giới thiệu vào mục Caption. Văn bản này sẽ hiển thị ngay bên dưới ảnh. Nếu bạn không biết nhập gì thì hãy nhập tiêu đề của bài viết vào đây hoặc có thể để trống.

Sau khi thực hiện xong phần Images and Links, bạn hãy chuyển sang phần Publishing để thiết lập một số thông tin dành cho máy tìm kiếm.

Phần Publishing để thiết lập một số thông tin dành cho máy tìm kiếm
Phần Publishing để thiết lập một số thông tin dành cho máy tìm kiếm

 1. Trong mục Meta Description bạn hãy nhập một đoạn văn bản ngắn để giới thiệu cho bài viết này. Văn bản này chỉ dùng cho các máy tìm kiếm, chúng sẽ không hiển thị trên trang web của bạn. Nếu bạn không biết nhập gì thì có thể nhập tiêu đề của bài viết vào đây.
 2. Trong mục Meta Keywords bạn hãy nhập các từ khóa cho bài viết này. Mỗi từ khóa được phân tách bởi dấu phẩy. Các từ khóa này chỉ dùng cho các máy tìm kiếm, chúng sẽ không hiển thị trên trang web của bạn. Nếu bạn không biết nhập gì thì có thể nhập các Tag của bài viết vào đây.

Bạn hãy giữ nguyên mặc định cho những tùy chọn và thiết lập khác. Joomla! sẽ tự động làm giúp bạn thêm các thông tin cần thiết.

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn vào nút Save and Close để lưu và đóng bài viết mới này lại.

Bạn có thể tạo thêm các bài viết mới theo hướng dẫn như trên. Các bài viết sau khi được tạo ra sẽ hiển thị trong phần quản lý bài viết - Articles

Các bài viết sau khi được tạo ra sẽ hiển thị trong phần quản lý bài viết - Articles
Các bài viết sau khi được tạo ra sẽ hiển thị trong phần quản lý bài viết - Articles

Các bài viết được đánh dấu nổi bật - Featured sẽ có ngôi sao màu vàng và sẽ được hiển thị trên trang chủ.

Bài viết được hiển thị trên trang chủ
Bài viết được hiển thị trên trang chủ

 1. Tiêu đề bài viết
 2. Thông tin của bài viết
 3. Các Tag của bài viết
 4. Ảnh giới thiệu - Intro Image của bài viết
 5. Văn bản chú thích cho ảnh giới thiệu - Caption của bài viết
 6. Đoạn văn bản giới thiệu của bài viết
 7. Nút Xem thêm - Read More dùng để mở trang nội dung chính của bài viết.

Bạn có thể mở trang nội dung chính của bài viết bằng cách nhấp chuột vào tiêu đề của bài viết, ảnh giới thiệu hay nút Read More

Trang nội dung chính của bài viết
Trang nội dung chính của bài viết

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.