Joomla! và SMF là hai hệ thống được cài đặt và chạy độc lập nên các hoạt động của chúng không liên quan với nhau. Việc này sẽ bất tiện khi muốn truy cập vào Diễn đàn từ trang Web và ngược lại, do đó cần phải tạo liên kết cho chúng.

Có nhiều cách để tạo liên kết cho Joomla! và SMF với nhau như cài đặt thêm thành phần mở rộng (Component) có chức năng làm cầu nối (Bridge) giữa Joomla! và SMF. Cách kết hợp này cho phép sử dụng chung Tên (Username), Mật khẩu (Password) để đăng nhập (Login) vào trang Web và Diễn đàn. Tuy nhiên theo nhận xét của nhiều người thì việc kết hợp bằng cách này sẽ làm giảm khả năng bảo mật của trang Web và các thành phần mở rộng này thường phải mua chứ không được sử dụng miễn phí. Có thể dễ dàng tìm các thành phần mở rộng này bằng từ khóa "Joomla! SMF Bridge".

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo liên kết cho trang Web Joomla! 1.0.x và Diễn đàn SMF 1.1.x bằng cách tạo Menu liên kết giữa chúng với nhau.

Cách tạo Menu liên kết từ Joomla! đến SMF:

  • Trong phần Quản trị (Admin) của Joomla! chọn Menu -> Mainmenu để tạo Menu "Diễn đàn" trong Menu chính.
  • Trong Menu Manager [mainmenu] nhấn vào nút New để tạo thêm một Menu mới.
  • Trong New Menu Item chọn Link chọn Link-Url để tạo Menu kiểu liên kết đến địa chỉ Web.

menu_link_url.png

  • Trong Add Menu Item :: Link - URL:

menu_link.png

- Nhập tên cho Menu vào mục Name.
- Nhập địa chỉ của Diễn đàn SMF vào mục Link, có thể nhập địa chỉ tuyệt đối (http://buaxua.vn/forum) hoặc địa chỉ tương đối (/forum). Trong đó forum chính là thư mục đã cài đặt SMF.
- Chọn kiểu mở trang tùy ý trong mục On click, Open in: Parent là mở trong cửa sổ hiện tại, New Windows là mở trong một cửa sổ mới.

  • Sau khi chọn xong nhấn nút Save để lưu lại, có thể sắp xếp thứ tự cho Menu vừa tạo tùy ý. Xem thêm bài hướng dẫn Quản lý Menu trong Joomla! 1.0.x.

Ngoài ra có thể tạo thêm Menu "Diễn đàn" trong Menu nằm ngang phía trên hoặc dưới (Top Menu) bằng cách chọn Menu -> topmenu và làm các bước giống như trên.

Bây giờ trên trang Web đã có Menu Diễn đàn, khi nhấn vào Menu này sẽ truy cập vào trang Diễn đàn.

forum_menu.png

Cách tạo Menu liên kết từ SMF đến Joomla!:

Do SMF không có cơ chế quản lý Menu giống Joomla! nên việc này cần phải sửa lại Them của SMF.

  • Mở file index.template.php nằm trong thư mục của Them đang sử dụng cho SMF (/forum/Themes/default/).

them_default.png

  • Tìm dòng ghi chú // Show the [home] button (khoảng dòng 520)

index_temp_1.png

  • Sau đó thêm đoạn mã như trong hình vào phía trước và thay địa chỉ http://localhost/ bằng địa chỉ của trang web (http://buaxua.vn/) và đặt tên cho Trang chủ tùy ý (sử dụng mã Unicode).

index_temp_2.png

  • Bây giờ trên |Diễn đàn đã có thêm một Menu Trang chủ để quay trở lại trang Web.

home_menu.png

  • Nếu muốn sửa tên các Menu của SMF hãy mở tập tin index.vietnamese-utf8.php nằm trong thư mục languages của Them đang sử dụng (/forum/Themes/default/languages/) và sửa các chữ tiếng Việt (mã Unicode) trong đó.

Ngoài ra có một số trang Web còn thay thế cả phần đầu (Header) và màu sắc để tạo nên sự đồng nhất cho giao diện của Joomla! và SMF, để làm việc này cần phải biết cách sửa lại mã Template của  Joomla! và Them của SMF.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.