Trước khi muốn sử dụng DNS riêng cho tên miền của bạn thì bạn cần phải đăng ký nó với máy chủ DNS. Nếu bạn đã đăng ký tên miền của mình ở nơi khác với nơi thuê máy chủ, bạn sẽ tạo máy chủ định danh - DNS riêng tại nơi đăng ký quản lý miền của bạn. Việc đăng ký DNS riêng sẽ khác nhau đối với từng nhà cung cấp tên miền. Tuy nhiên, cách làm cũng tương tự như nhau.

Cách đăng ký DNS riêng cho tên miền của bạn
Cách đăng ký DNS riêng cho tên miền của bạn

Trước khi đăng ký DNS riêng, bạn phải tạo máy chủ tên miền riêng DNS và  hãy đảm bảo là đã tạo bản ghi A cho DNS riêng, các bản ghi SOA và NS cũng phải chính xác.

Xem hướng dẫn Cách tạo máy chủ tên miền riêng DNS trong VestaCP

Sau đây là các bước đăng ký DNS riêng cho tên miền của bạn

 1. Đăng nhập vào trang web quản lý miền của bạn
 2. Tìm kiếm các mục có tên là Register DNS, Create DNS, Name Servers, Register Name Servers,... trong trang điều khiển của trình quản lý miền của bạn.
 3. Chọn Register Name Servers, Custom Name Servers hoặc tương tự.
 4. Nhập tên máy chủ DNS của bạn, chẳng hạn như ns1.buaxua.vn ns2.buaxua.vn
 5. Nhập địa chỉ IP máy chủ DNS của bạn. Nó thường là IP của máy chủ của bạn.
 6. Chờ DNS riêng của bạn được cập nhật. Nó có thể mất từ 1 giờ đến 48 giờ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với nơi đăng ký miền và cho họ biết rằng bạn muốn đăng ký DNS riêng cho miền của mình.

Cách đăng ký DNS riêng của bạn tại Bluehost

Cách đăng ký DNS riêng của bạn tại Bluehost
Cách đăng ký DNS riêng của bạn tại Bluehost

 1. Đăng nhập vào tài khoản Bluehost của bạn sau đó đi tới phần quản lý miền - Domains
 2. Chọn tên miền của bạn
 3. Chuyển đến phần Name Servers 
 4. Chọn Use Custom Nameservers
 5. Nhập tên máy chủ DNS của bạn, chẳng hạn như ns1.buaxua.vn
 6. Nếu tên máy chủ DNS của bạn chưa được đăng ký thì bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ IP của tên máy chủ DNS của mình.
 7. Lặp lại bước 5 và 6 cho tên máy chủ DNS thứ hai, gọi là ns2.buaxua.vn
 8. Nhấp vào nút Save nameserver settings

Cách đăng ký DNS riêng của bạn tại NameSilo

Đăng ký DNS riêng của bạn tại NameSilo
Đăng ký DNS riêng của bạn tại NameSilo

 1. Đăng nhập vào tài khoản NameSilo của bạn và nhấn vào Manage My Domains nằm ở góc trên bên phải
 2. Nhấn View/Manage Registered NameServers

Nhấn Register New Nameserver
Nhấn Register New Nameserver

 1. Nhấn Register New Nameserver

Nhập tên và địa chỉ IP của máy chủ DNS
Nhập tên và địa chỉ IP của máy chủ DNS

 1. Nhập ns1 trong mục Host để tạo tên máy chủ DNS thứ nhất, chẳng hạn như ns1.buaxua.vn
 2. Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS vào mục Host IP 1.
 3. Nhấn vào nút Submit

Tạo tên máy chủ DNS thứ hai
Tạo tên máy chủ DNS thứ hai

 1. Lập lại bước 4 đến bước 6 cho tên máy chủ DNS thứ hai, gọi là ns2.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.