Tất cả các Extension của Joomla! đều được cài đặt chung thông qua chức năng Install, Sau đó Joomla! sẽ tự nhận biết và phân loại chúng. Muốn sử dụng Extension bạn phải vào phần quản lý riêng của chúng để thiết lập các thông số cho chúng hoạt động theo ý bạn.

Mỗi Extension của Joomla! sẽ có cách sử dụng khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những cách cơ bản để sử dụng Component, Module và Plugin của Joomla!

Sử dụng Extension của Joomla!
Sử dụng Extension của Joomla!

Cách sử dụng Component của Joomla!

Sau khi cài đặt Component thì tên của chúng sẽ xuất hiện trong trình đơn Components,  bạn có thể sử dụng chúng bằng cách truy cập vào trình đơn này và nhấn vào tên của Extension muốn sử dụng để mở nó ra.

Cách sử dụng Component của Joomla!
Cách sử dụng Component của Joomla!

Tùy theo chức năng của Component mà chúng có cách sử dụng khác nhau, bạn phải xem hướng dẫn trên trang web của Component để biết cách sử dụng. Tuy nhiên cách sử dụng cơ bản thường như sau:

 • Nếu Component chỉ là một công cụ hỗ trợ quản lý trang Web thì bạn có thể mở nó ra để sử dụng các chức năng của nó như một ứng dụng trên máy vi tính của bạn.
 • Nếu Component có chức năng hiển thị nội dung trên trang Web thì bạn hãy mở nó ra để thiết lập cấu hình và tạo nội dung cho nó trước. Sau đó bạn phải tạo một Menu Item liên kết tới nó thì mọi người mới có thể nhấn vào liên kết này để truy cập vào trang có chứa nội dung của Component này trên trang web của bạn.
 • Nếu Component có kèm theo Module thì bạn phải Published Module này thì mọi người mới có thể nhìn thấy được các nội dung mà bạn đã tạo bằng Component này trên trang web của bạn.
 • Nếu Component có kèm theo Plugin thì bạn sẽ nhìn thấy một thông tin cảnh báo cho biết là phải bật - Enabled Plugin này thì mới sử dụng được.

Thông tin cảnh báo cho biết là phải bật - Enabled Plugin của Component
Thông tin cảnh báo cho biết là phải bật - Enabled Plugin của Component

Cách sử dụng Module của Joomla!

Muốn sử dụng Module thì bạn có thể nhấn vào trình đơn Modules trong màn hình Control Panel hoặc truy cập vào trình đơn Extensions -> Modules

Cách sử dụng Module của Joomla!
Cách sử dụng Module của Joomla!

Như đã đề cập trong các bài trước, sẽ có Module dành cho trang Web - Modules (Site) và Module dành cho trang quản trị - Modules  (Administrator). Theo mặc định, trang Modules (Site) sẽ được chọn để bạn quản lý các Module hiển thị trên trang Web của bạn.

Trong màn hình Modules (Site), bạn sẽ nhìn thấy các Module đang được sử dụng. Những Module nào được đánh dấu kiểm màu xanh lá trong cột Status là đang ở trạng thái Published, chúng sẽ hiển thị trên trang Web. Những Module nào được đánh dấu chéo màu đỏ trong cột Status là đang ở trạng thái Unpublished, chúng sẽ không hiển thị trên trang Web.

Trang quản lý Modules (Site) của Joomla!
Trang quản lý Modules (Site) của Joomla!

Các nút công cụ quản lý Module

 1. New - Tạo một Module mới từ các Module đã cài đặt nhưng chưa sử dụng.
 2. Edit - Chỉnh sửa thông số của Module.
 3. Duplicate - Nhân bản các Module đang sử dụng nếu bạn muốn hiển thị thêm Module giống như vậy tại một vị trí khác trên trang web.
 4. Publish - Cho phép hiển thị Module trên trang web.
 5. Unpublish - Không cho phép hiển thị Module trên trang web.
 6. Check-in - Kiểm tra và sửa lỗi khi Module bị khóa do lỗi thao tác mở Module ra chỉnh sửa mà không đóng lại bằng cách nhấn nút Close hoặc Save & Close.
 7. Batch - Tập hợp các lệnh thực thi áp dụng cho các Module cùng lúc.
 8. Trash - Xóa Module đang sử dụng. Chức năng này sẽ không gỡ bỏ - Uninstall Module, mà sẽ chuyển nó vào thùng rác để bạn có thể lấy lại khi cần.

Khi muốn sử dụng các công cụ này bạn phải đánh dấu trong ô chọn phía trước của Module.

Mặc định Joomla! có sẵn một số Module nhưng do chúng chưa được sử dụng nên sẽ không hiển thị trong màn hình quản lý Module (Site). Nếu muốn sử dụng chúng thì bạn phải tạo Module mới.

Cách tạo Module mới trong Joomla!

Trong màn hình Modules (Site), bạn hãy nhấn New để tạo một Module mới. Trong danh sách các Module đã được cài đặt, bạn hãy chọn loại Module nào muốn tạo mới bằng cách nhấn vào tên của nó.

Cách tạo Module mới trong Joomla!
Cách tạo Module mới trong Joomla!

Joomla! sẽ chuyển sang màn hình thiết lập các thông số cho bản sao của Module này. Module sẽ được tạo ra sau khi bạn nhấn Save hoặc Save & Close.

Ngoài ra Joomla! cũng cho phép bạn nhân bản các Module đang được sử dụng bằng cách dùng lệnh Duplicate. Các Module được nhân bản sẽ có các thông số giống như Module đang sử dụng.

Cách hiển thị Module trên trang web

Trong màn hình Modules (Site), bạn hãy nhấn vào tên của Module nào muốn chỉnh sửa hoặc đánh dấu vào nó rồi nhấn Edit để mở nó ra.

Trong màn hình thiết lập các thông số của Module bạn hãy chọn vị trí muốn hiển thị Module trên trang web bằng cách nhấn vào nút mũi tên xuống trong mục Position và chọn một vị trí trong danh sách các vị trị của Template mà bạn đang sử dụng.

Chọn vị trí hiển thị Module trên trang web
Chọn vị trí hiển thị Module trên trang web

Xem bài viết Cách cài đặt và sử dụng Template để thay đổi giao diện của trang web Joomla! để biết cách xem các vị trí Module Position trên Template

Kế tiếp bạn hãy cho phép Module này hiển thị trên trang web bằng cách chọn Published trong mục Status.

Cho Module này hiển thị trên trang web bằng cách chọn Published trong mục Status
Cho Module này hiển thị trên trang web bằng cách chọn Published trong mục Status

Bạn hãy chú ý thiết lập trong mục Ordering, nó cho phép bạn sắp xếp thứ tự khi có nhiều Module hiển thị trên cùng một vị trí.

Khi làm xong bạn hãy chuyển sang màn hình Menu Assignment và chọn trang nào muốn hiển thị Module này. Bạn có các lựa chọn sau:

 • On all pages - Hiển thị trên tất các các trang.
 • No pages - Không hiển thị trên bất cứ trang nào.
 • Only on the pages selected - Chỉ hiển thị trên các trang được chọn.
 • On all pages except those selected - Hiển thị trên tất cả các trang, ngoại trừ các trang đã được chọn.

Chọn trang muốn hiển thị Module trong màn hình Menu Assignment
Chọn trang muốn hiển thị Module trong màn hình Menu Assignment

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn Save hoặc Save & Close để lưu thông số đã được thay đổi.

Nếu Module không hiển thị trên trang web thì bạn hãy kiểm tra lại các thông số Position, Status, Menu Assignment.

Trên đây chỉ là cách thiết lập thông số để hiển thị Module trên trang web. Tùy theo Module mà nó sẽ có thêm các thông số khác nhau và sẽ được hướng dẫn chi tiết trong các bài khác.

Cách sử dụng Plugin của Joomla!

Muốn sử dụng Plugin của Joomla! thì bạn hãy truy cập vào trình đơn Extensions -> Plugins

Truy cập vào trình đơn Extensions -><noscript><img style=
Truy cập vào trình đơn Extensions -> Plugins

Trong mang hình quản lý Plugin bạn sẽ thấy có rất nhiều Plugin và cũng giống như Module, những Plugin nào được đánh dấu kiểm màu xanh lá trong cột Status là đang ở trạng thái hoạt động - Enable. Những Plugin nào được đánh dấu chéo màu đỏ trong cột Status là đang ở trạng thái không hoạt động - Disable.

Các nút công cụ quản lý Plugin
Các nút công cụ quản lý Plugin

Các nút công cụ quản lý Plugin

 • Edit - Chỉnh sửa thông số của Plugin.
 • Enable - Cho phép Plugin hoạt động, tương tự như Publish.
 • Disable - Không cho phép Plugin hoạt động, tương tự như Unpublish.
 • Check-in - Kiểm tra và sửa lỗi khi Plugin bị khóa do lỗi thao tác mở Plugin ra chỉnh sửa mà không đóng lại bằng cách nhấn nút Close hoặc Save & Close.

Khi sử dụng Plugin bạn hãy nhấn vào tên của Plugin nào muốn chỉnh sửa hoặc đánh dấu vào nó rồi nhấn Edit để mở nó ra.

Cách sử dụng Plugin của Joomla!
Cách sử dụng Plugin của Joomla!

Thông thường bạn chỉ cần thay đổi các thiết lập của Plugin nếu có và cần thiết rồi chọn Enabled sau đó nhấn Save & Close là Plugin sẽ hoạt động.

Trên đây chỉ là cách thiết lập thông số để Plugin hoạt động. Tùy theo Plugin mà nó sẽ có thêm các thông số khác nhau và sẽ được hướng dẫn chi tiết trong các bài khác.

Mặc định sau khi cài đặt Joomla! đã có sẵn một số Component, Module và Plugin, nhưng có thể chúng chưa được sử dụng. Bạn hãy tìm xem hướng dẫn cách sử dụng các Extension này trong các bài viết khác.   

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.