sh404SEF là một trong những Component có chức năng tạo liên kết thân thiện cho Joomla! Chức năng này sẽ giúp các liên kết của trang web hiển thị theo tên của các Menu, Section, Category,... và tên của bài viết. Điều này sẽ giúp cho người xem thuận tiện khi muốn tìm kiếm những bài viết mình cần và nhất là khi hiển thị trong các trang tìm kiếm.

Hiện nay Component sh404SEF không còn được sử dụng miễn phí nữa, tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng các công cụ tìm kiếm (Google, Yahoo,...) để tìm và sử dụng phiên bản miễn phí cuối cùng là sh404SEF 15_1.0.20_Beta_build_237 dành cho Joomla! 1.5.x.

Bạn hãy tải tại những trang web có uy tín để tránh bị chèn những mã độc hại vào trong gói cài đặt này.

Sau khi tải gói sh404SEF về bạn hãy cài đặt chúng vào Joomla!

Xem hướng dẫn Cách cài đặt và gỡ bỏ Extension cho Joomla!

Các bước cơ bản thiết lập cấu hình cho sh404SEF để tạo liên kết thân thiện cho Joomla 1.5:

Trước khi thiết lập thông số cho sh404SEF bạn phải chắc là tập tin cấu hình của sh404SEF đang ở trạng thái cho phép Ghi/Xóa.

sh404sef_configuration_writeable
sh404sef_configuration_writeable

Đăng nhập vào Admin của Joomla! và chọn Components -> sh404SEF

component_sh404sef
component_sh404sef

Nhấn vào dòng chữ "Click here to switch to extended display" để hiển thị hết các chức năng của sh404SEF.

sh404sef_extended
sh404sef_extended

Chọn sh404SEF Configuration để vào phần thiết lập cấu hình cho sh404SEF.

sh404sef_configuration
sh404sef_configuration

Trong Tab Main hãy chọn Yes trong mục Enable để kích hoạt sh404SEF. Sao chép (Copy) các ký tự dưới đây và dán (Paste) vào tiếp theo sau các ký tự có sẵn trong mục Character replacement list.

á|a, à|a, ả|a, ã|a, ạ|a, â|a, ấ|a, ầ|a, ẩ|a, ẫ|a, ậ|a, ă|a, ắ|a, ằ|a, ẳ|a, ẵ|a, ặ|a, đ|d, é|e, è|e, ẻ|e, ẽ|e, ẹ|e, ê|e, ế|e, ề|e, ể|e, ễ|e, ệ|e, í|i, ì|i, ỉ|i, ĩ|i, ị|i, ó|o, ò|o, ỏ|o, õ|o, ọ|o, ô|o, ố|o, ồ|o, ổ|o, ỗ|o, ộ|o, ơ|o, ớ|o, ờ|o, ở|o, ỡ|o, ợ|o, ú|u, ù|u, ủ|u, ũ|u, ụ|u, ư|u, ứ|u, ừ|u, ử|u, ữ|u, ự|u, ý|y, ỳ|y, ỷ|y, ỹ|y, ỵ|y, Á|A, À|A, Ả|A, Ã|A, Ạ|A, Â|A, Ấ|A, Ầ|A, Ẩ|A, Ẫ|A, Ậ|A, Ă|A, Ắ|A, Ằ|A, Ẳ|A, Ẵ|A, Ặ|A, Đ|D, É|E, È|E, Ẻ|E, Ẽ|E, Ẹ|E, Ê|E, Ế|E, Ề|E, Ể|E, Ễ|E, Ệ|E, Í|I, Ì|I, Ỉ|I, Ĩ|I, Ị|I, Ó|O, Ò|O, Ỏ|O, Õ|O, Ọ|O, Ô|O, Ố|O, Ồ|O, Ổ|O, Ỗ|O, Ộ|O, Ơ|O, Ớ|O, Ờ|O, Ở|O, Ỡ|O, Ợ|O, Ú|U, Ù|U, Ủ|U, Ũ|U, Ụ|U, Ư|U, Ứ|U, Ừ|U, Ử|U, Ữ|U, Ự|U, Ý|Y, Ỳ|Y, Ỷ|Y, Ỹ|Y, Ỵ|Y

sh404sef_configuration_main
sh404sef_configuration_main

Chuyển sang Tab Plugin, hãy chọn No trong mục Use Title Alias.

sh404sef_configuration_plugins
sh404sef_configuration_plugins

Chuyển sang Tab Languages, hãy thay đổi Page thành Trang trong mục Page text.

sh404sef_configuration_languages
sh404sef_configuration_languages

Chuyển sang Tab Advanced, hãy chọn Yes trong mục Activate URL cache để sh404SEF ghi nhớ các liên kết đã được tạo.

sh404sef_configuration_advanced
sh404sef_configuration_advanced

Trong mục Rewriting mode có 3 chế độ lựa chọn như sau:

 1. with .htaccess (mod_rewrite), chế độ này sẽ hiển thị liên kết có dạng:
  sh404sef_no_index
  sh404sef_no_index
 2. without .htaccess (index.php), chế độ này sẽ hiển thị liên kết có dạng:
  sh404sef_index_2
  sh404sef_index_2
 3. without .htaccess (index.php?), chế độ này sẽ hiển thị liên kết có dạng:
  sh404sef_index_1
  sh404sef_index_1

Sau khi thực hiện song nhấn Save để lưu các thiết lập này lại.

sh404sef_configuration_save
sh404sef_configuration_save

 • Xuất hiện thông báo nhắc nhỡ cần phải xóa Cache thì các thay đổi mới có hiệu lực, nhấn Ok để đồng ý.

sh404sef_clear_cache
sh404sef_clear_cache

 • Tiếp tục nhấn Proceed để thực hiện việc xóa Cache.

sh404sef_clear_cache_proceed
sh404sef_clear_cache_proceed

Nếu chọn with .htaccess (mod_rewrite) thì bạn phải đổi tên tập tin htaccess.txt trong thư mục gốc của Joomla! thành .htaccess và sửa nội dung của tập tin này lại như sau:

 • Tìm các dòng mã:
########## Begin - Joomla! core SEF Section
#
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
#
##########
 • Thay thế bằng các dòng:
########## Begin - Joomla! core SEF Section
#
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
#RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
#RewriteRule (.*) index.php
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
#
########## End - Joomla! core SEF Section
#
########## Begin - 3rd Party SEF Section
############# Use this section if you are using a 3rd party (Non Joomla! core) SEF extension - e.g. OpenSEF, 404_SEF, 404SEFx, SEF Advance, etc
#
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/component/option,com) [NC,OR] ##optional - see notes##
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.htm|\.php|\.html|/[^.]*)$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*) index.php
#
########## End - 3rd Party SEF Section
 • Lưu (Save) tập tin này lại.
 • Nếu trang web chỉ sử dụng tiếng Anh mà không có tiếng Việt thì có thể không thực hiện các bước 4, 5 và 6.
 • Có thể không cần phải xóa Cache nếu các thông số thay đổi không làm ảnh hưởng tới các địa chỉ URL đã được sh404SEF tạo ra.
 • Nếu chọn chế độ 2 và 3 trong bước 8 thì không thực hiện bước 10.
 • Nếu gặp khó khăn khi đổi tên tập tin thành .htaccess (không phải .htaccess.txt) thì hãy dùng chương trình FTP để thực hiện. Xem hướng dẫn cách sử dụng chương trình FTP FileZilla.
 • Khi sử dụng sh404SEF thì không cần phải kích hoạt các chức năng SE/SEF của Joomla!

seo_settings
seo_settings

 • Nếu gặp lỗi khi sử dụng sh404SEF thì hãy xem hướng dẫn trong phần sh404SEF Documentation.

sh404sef_documentation
sh404sef_documentation

Sau khi xóa Cache của sh404SEF thì các địa chỉ liên kết đã được tạo SEF sẽ mất hết, lúc này khi truy cập trực tiếp vào các địa chỉ đã được SEF thì sẽ bị báo lỗi 404. Các liên kết này chỉ được tạo lại khi có sự truy xuất đến chúng, do đó thông thường phải mất một thời gian thì sh404SEF mới tạo được đầy đủ. Ngoài ra cũng có thể giúp sh404SEF tạo nhanh bằng cách mở hết tất cả các trang web hoặc sử dụng SiteMap nếu có.

www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.