Ngày 5 tháng 12 là Tình nguyện viên Quốc tế về phát triển kinh tế và xã hội - The International Volunteer Day for Economic and Social Development, thường được gọi là ngày Tình nguyện viên Quốc tế - International Volunteer Day, do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1985. Nó tạo cơ hội cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến tình nguyện viên để thúc đẩy tình nguyện, khuyến khích chính phủ hỗ trợ các nỗ lực tình nguyện và công nhận những đóng góp tình nguyện để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Ngày Tình nguyện viên Quốc tế
Ngày Tình nguyện viên Quốc tế

Các hoạt động nhân ngày Tình nguyện viên Quốc tế

Ngày Tình nguyện viên quốc tế được kỷ niệm bởi nhiều tổ chức phi chính phủ, bao gồm cả Hội Chữ thập đỏ, Hội Hướng đạo và những tổ chức, cá nhân khác. Ngày này cũng được kỷ niệm và được hỗ trợ bởi chương trình Tình nguyện viên Liên Hợp quốc luôn coi trọng tinh thần tình nguyện, sự tận tâm, nhiệt tình và đoàn kết, thông qua việc huy động các tình nguyện viên vì sự phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người.

Qua nhiều năm, ngày Tình nguyện viên Quốc tế đã theo đuổi mục đích và chiến lược để nhiều quốc gia tập trung vào những đóng góp tình nguyện để đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, một tập hợp các mục tiêu trong thời gian cố định để chống lại nghèo đói, bệnh tật, mù chữ, suy thoái môi trường và phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

Năm 2018, trọng tâm của ngày Tình nguyện viên Quốc tế không chỉ là để kỷ niệm tình nguyện viên trong tất cả các mặt của nó, mà còn để làm nổi bật vai trò của các tình nguyện viên trong việc xây dựng cộng đồng.

Hiện nay, ước tính trên thế giới có khoảng 109 triệu tình nguyện viên làm việc toàn thời gian. 30% hoạt động tình nguyện thông qua các tổ chức, hiệp hội và các nhóm; 70% thông qua sự tham gia không chính thức giữa các cá nhân. Trong đó, 60% số tình nguyện viên không chính thức là phụ nữ.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.