Lịch sử ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ

Ngày 17.12.1999 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chỉ định ngày 25 tháng 11 hàng năm là ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (Nghị quyết Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc số 54/134). Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ khắp thế giới tổ chức các hoạt động vào ngày này để nâng cao ý thức mọi người về tình trạng bạo hành với phụ nữ như "mãi dâm cưỡng bách", "lạm dụng tình dục", "du lịch tình dục", "cưỡng hiếp", "cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ", "bạo hành trong gia đình", "hôn nhân cưỡng bách"….

Trước đó, trong cuộc "Mít tinh đầu tiên của các nhà tranh đấu cho Nữ quyền châu Mỹ latinh và vùng Caribê" (First Meeting of Latin American and Caribbean Feminist) năm 1981 tại Bogota, Colombia đã lấy ngày 25 tháng 11 làm "Ngày quốc tế không bạo lực đối với phụ nữ" (International Day of No Violence Against Women), nhắc nhở ngày xảy ra vụ ám sát tàn bạo 3 chị em Mirabal năm 1960, những nhà hoạt động chính trị ở Cộng hòa Dominica, theo lệnh của nhà độc tài Rafael Trujillo (1930–1961).

Năm 1993 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một bản Tuyên ngôn về xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ, trong đó định nghĩa thuật ngữ "bạo hành với phụ nữ" như sau:

"mọi hành vi bạo lực dựa trên giới tính, có thể hoặc thực sự gây ra những thiệt hại thể xác, tính dục hoặc tâm lý, kể cả những đe dọa, cưỡng ép hay ngăn cấm cách độc đoán quyền tự do, dù công khai hay trong tư gia"

Đã có nhiều tổ chức, trong đó có Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc (UNIFEM), đã thúc đẩy sự công nhận quốc tế đối với ngày này.

Các hoạt động nhân ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ

Xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ
Xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ

Các hoạt động nhân ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và cộng đồng hiểu biết các vấn đề cơ bản và ý nghĩa việc phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 của Chính phủ; lồng ghép tuyên truyền các chức năng gia đình vào các tiêu chí gia đình văn hóa, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy các giá trị truyền thống gia đình, xây dựng và củng cố gia đình văn hóa ở khu dân cư gắn kết trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Các tổ chức của phụ nữ trên toàn thế giới đã thành công trong việc chung tay tăng cường nhận thức và sự ủng hộ dành cho lý tưởng của họ. Cho dù đây là một dấu hiệu của sự thay đổi tích cực trong cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, thống kê cho thấy vẫn còn nhiều điều cần thực hiện. Một báo cáo năm 1994 của Ngân hàng Thế giới, “Bạo lực đối với phụ nữ: Gánh nặng y tế tiềm ẩn,” ước tính rằng cứ bốn phụ nữ trên toàn thế giới thì có một người đã, hoặc sẽ, bị hãm hiếp. Báo cáo này cũng cho rằng bạo lực đối với phụ nữ là nguyên nhân gây ra cái chết và tàn tật ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nghiêm trọng ngang bằng ung thư, và là nguyên nhân gây suy giảm sức khỏe nhiều hơn tai nạn giao thông và sốt rét cộng lại.

  • Liên Hiệp Quốc hay Liên Hợp Quốc (thường viết tắt là LHQ) là một tổ chức quốc tế (tiếng Anh là United Nations, viết tắt là UN) có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là UN Women (tiếng Anh: United Nations Development Fund for Women, tiếng Pháp: Fonds de développement des Nations unies pour la femme, trước đây viết tắt là UNIFEM) là một quỹ của Liên Hiệp Quốc dành cho các phụ nữ, được thiết lập trong tháng 12 năm 1976, nguyên là "Quỹ đóng góp tự nguyện cho chương trình Thập kỷ của Liên Hiệp Quốc dành cho Phụ nữ" trong Năm Phụ nữ Quốc tế (International Women's Year). Ban điều hành của Quỹ đặt tại trụ sở chính Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.