Tối ưu để giúp tăng tốc website là công việc cần phải thực hiện, nhất là đối với những website có số lượng khách truy cập nhiều. Ngoài ra việc tối ưu website không chỉ làm tăng tốc độ tải trang mà còn làm giảm được lượng băng thông và tài nguyên của hệ thống máy chủ qua đó giúp website hoat động ổn định hơn.

Sau đây là những cách tối ưu để giúp tăng tốc website joomla! 1.5:

Tối ưu Template:

 • Xóa các vị trí hiển thị Module không sử dụng đến.
 • Giảm thiểu các mã PHP, JS,.. trong template.
 • Bỏ các chức năng không cần thiết.

Tối ưu tập tin CSS:

 • Tìm và xóa các thông số trùng lắp, các dòng chú thích và các khoảng trống.
 • Nhập chung các phần tử có các thông số giống nhau.
 • Sử dụng các công cụ giúp tối ưu tập tin CSS.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các công cụ hỗ trợ tối ưu tập tin CSS trực tuyến bằng từ khóa "css compress", "css optimizer" hoặc tương tự.

Tối ưu các tập tin lệnh Java Script:

 • Kiểm tra và gỡ bỏ các dòng lệnh Java Script không cần thiết.
 • Sử dụng các công cụ giúp tối ưu tập tin Java Script.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các công cụ hỗ trợ tối ưu tập tin Java Script trực tuyến bằng từ khóa "js compress", "js optimizer" hoặc tương tự.

Tối ưu các tập tin hình ảnh:

 • Giảm thiểu các hình ảnh không cần thiết trong Template, CSS và trong phần nội dung.
 • Giảm chất lượng ảnh xuống ở mức thấp mà có thể chấp nhận được để có dung lượng nhỏ. 
 • Hạn chế kích thước ảnh cho phép tải lên bằng cách truy cập vào Global Configuration -> System -> Media Settings và giảm thông số của Maximum Size (in bytes).
  media_settings

Có tối ưu các tập tin hình ảnh bằng cách mở tập tin ảnh bằng các chương trình xử lý ảnh và chọn chức năng "Save for web".

 Tối ưu Joomla:

 • Gỡ bỏ các thành phần mở rộng (Component, Module, plugin) không cần thiết.
 • Hạn chế sử dụng chức năng thống kê (Statistic, hits, counter,...) thay vào đó có thể sử dụng các chức năng thống kê của các trang web cung cấp dịch vụ miễn phí.
 • Tắt chức năng báo lỗi của Joomla! bằng cách truy cập vào Global Configuration -> System -> Media Settings -> System -> Error Reporting -> Chọn None
 • Bật chức năng nén trang GZIP Page Compression để giúp giảm dung lượng trang web.
  configuration_gzip 

Sử dụng bộ nhớ đệm (Cache) trong Joomla!

 • Trước tiên truy cập vào Global Configuration -> System -> Media Settings -> System -> Cache Settings
  configuration_cache 
 • Sau đó thiết lập thông số Cache cho các Module. Cache Time là định thời gian tự động xóa bộ nhớ tính bằng phút.
  module_cache_old
  module_cache_new 

Sử dụng chức năng System Cache trong Joomla!

Đây là chức năng ẩn của Joomla! 1.5, chức năng này giúp "biến" toàn bộ thành trang web tĩnh html thông thường trong một khoảng thời gian qui định, việc này sẽ giúp giảm được số lượng truy vấn cơ sở dữ liệu.

 • Truy cập vào Extensions -> Plugin -> chọn System - Cache, bật chức năng này (Enabled) và thiết lập thời gian nhớ (Cache Lifetime).

system_cache

Khi đã bật chức năng Cache thì sau mỗi lần thay đổi thiết lập hoặc cập nhật nội dung thì sau thời gian Cache mới có hiệu lực. Nếu muốn áp dụng ngay thì phải xóa Cache bằng cách truy cập vào Menu Tools -> Clean Cache, đánh dấu chọn và nhấn Delete.


www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.