Windows XP cho phép người sử dụng thay đổi các thông số cho tài khoản của mình như đổi tên và mật khẩu đăng nhập, hình ảnh đại diện, loại tài khoản... Sau đây là cách thay đổi các thông số này.

Truy cập vào phần quản lý tài khoản của Windows

Trươc hết bạn hãy truy cập vào Menu Start và chọn Control Panel

Start Menu - Control Panel
Start Menu - Control Panel

Trong cửa sổ Control Panel bạn hãy chọn User Accounts

Trong cửa sổ Control Panel bạn hãy chọn User Accounts
Trong cửa sổ Control Panel bạn hãy chọn User Accounts

Trong cửa sổ User Accounts bạn hãy nhấn chuột vào tên của tài khoản muốn sửa hoặc chọn Change an account rồi sau đó nhấn chuột vào tên tài khoản muốn sửa đổi.

User Accounts
User Accounts

Thay đổi tài khoản người dùng trong Windows

Trong phần sửa đổi tài khoản của Windows có các thông số sau:

Change an account
Change an account

Thay đổi tên của tài khoản

Muốn thay đổi tên của tài khoản bạn hãy chọn Change the name sau đó thay đổi tên và nhấn vào nút Change Name.

Thay đổi tên của tài khoản
Thay đổi tên của tài khoản

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Muốn thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản bạn hãy chọn Create a password

Xem hướng dẫn Cách tạo và xóa mật khẩu đăng nhập

Thay đổi hình ảnh của tài khoản

Muốn thay đổi hình ảnh daiaj diện của tài khoản (Avatar) bạn hãy chọn Change the picture. Sau đó chọn hình ảnh có sẵn trong cửa sổ rồi nhấn Change picture.

Thay đổi hình ảnh của tài khoản
Thay đổi hình ảnh của tài khoản

Nếu muốn chọn hình ảnh khác của mình đã được lưu trên máy thì bạn hãy nhấn vào nút Browse for more picture. sau đó tìm đến thư mục có chứa hình ảnh của mình, dùng chuột nhấn vào hình để chọn nó rồi nhấn Open.

Chọn hình ảnh cho tài khoản Windows
Chọn hình ảnh cho tài khoản Windows

Chuyển đổi thành tài khoản chính hoặc phụ

Muốn chuyển đổi tài khoản chính hoặc phụ, bạn hãy chọn Change the account type

Xem hướng dẫn Cách tạo tài khoản người dùng trong windows XP

Xóa tài khoản người dùng

Nếu muốn xóa một tài khoản nào đó, bạn hãy chọn Delete the account.

Xem hướng dẫn Cách xóa tài khoản người dùng trong windows XP

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.