Mặc định khi cài đặt Windows XP đã yêu cầu bạn tạo ít nhất một tài khoản người dùng để đăng nhập vào hệ thống. Thông thường do chỉ có 1 tài khoản và không được đặt mật khẩu cho nên khi khởi động Windows sẽ vào thẳng màn hình giao diện (Desktop), vì vậy người sử dụng không nhận biết được sự tồn tại của tài khoản này ngoài việc nhìn thấy tên của mình mổi khi nhấn vào Start Menu.

Máy vi tính trong gia đình bạn có nhiều người cùng sử dụng chung, bạn cảm thấy không được thoải mái và muốn có sự riêng tư cho mình? Bạn sẽ làm được điều đó bằng cách tạo cho mình và mỗi người khác một tài khoản (Account) riêng trong Windows XP.

Cách tạo tài khoản trong Windows XP

 • Truy cập vào Start Menu -> Control Panel

Start Menu - Control Panel

 • Trong Control Panel, chọn User Accounts

Control Panel

 • Trong User Accounts, chọn Create a new account

User Accounts

 • Nhập tên tài khoản và nhấn Next.

Create a new account

 • Chọn kiểu tài khoản mà bạn muốn như sau:
  • Computer administrator: Tài khoản Quản trị (tài khoản chính), người sử dụng tài khoản này có tất cả các quyền trên hệ thống như được phép cài đặt (Setup, Install) hoặc gỡ bỏ (UnInstall) chương trình, tạo thêm, sửa đổi hoặc xóa các tài khoản và được quyền thay đổi các thiết lập khác trong Windows...
  • Limited: tài khoản hạn chế (tài khoản phụ), người sử dụng tài khoản này chỉ được sử dụng các chương trình mà không có các quyền như Tài khoản chính.
 • Sau khi chọn xong nhấn Create Account để tạo.

Pick an account type

Bây giờ bạn đã tạo được thêm 1 tài khoản người dùng trong Windows XP, nếu muốn bạn có thể tạo thêm nhiều tài khoản chính hoặc phụ cho những người khác sử dụng. Mỗi khi khởi động, Windows sẽ dừng lại ở màn hình đăng nhập để chờ người dùng lựa chọn đăng nhập vào tài khoản nào. Nhấp chuột vào tài khoản của mình để đăng nhập.

Windows account

 • Bạn có thể dùng tài khoản được tạo khi cài đặt làm tài khoản chính hoặc cũng có thể tạo thêm tài khoản chính khác cho riêng mình. 
 • Mỗi tài khoản sẽ được dùng chung các chương trình, ổ dĩa,... nhưng sẽ có các thư mục My Documents khác nhau để lưu dữ liệu của mình. 
 • Mỗi người dùng có thể thay đổi các thiết lập thông số của Windows như màn hình nền, màu sắc,... theo ý mình mà không ảnh hưởng đến các tài khoản khác. 
 • Bạn cũng có thể tạo mật khẩu cho tài khoản của riêng mình để ngăn không cho người khác đăng nhập vào tài khoản này. (Xem hướng dẫn cách tạo mật khẩu đăng nhập trong Windows XP)

Cách xóa tài khoản trong Windows Xp

 • Trong User Account, chọn Change an account hoặc nhấn chuột vào tên tài khoản muốn xóa.

Change an account

 • Chọn Delete the account.

Delete the account

 • Lựa chọn Keep files (giữ lại) hay Delete Files (Xóa) các dữ liệu trong tài khoản này.

Keep files (giữ lại) hay Delete Files (Xóa)

 • Tiếp tục nhấn vào Delete account để đồng ý xóa tài khoản.

Delete account

 • Chỉ có tài khoản chính (Computer administrator) mới được xóa các tài khoản khác.
 • Nếu chọn Keep files (giữ lại) thì các dữ liệu trong My DocumentsDesktop của tài khoản bị xóa sẽ được lưu lại trong thư mục có tên của tài khoản bị xóa và được đặt trên mà hình Desktop của tài khoản chính.


BuaXua.vn