Windows XP cho phép người sử dụng tạo mật khẩu (Password) để bảo vệ tài khoản của mình. Mỗi khi khởi động máy tính, người sử dụng phải nhập mật khẩu thì mới được phép đăng nhập vào màn hình giao diện (Desktop) của Windows XP. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo và thay đổi mật khẩu trong Windows XP.

Tạo mật khẩu đăng nhập vào Windows

 • Truy cập vào Start Menu -> Control Panel

Start Menu - Control Panel

 • Trong Control Panel, chọn User Accounts

Chọn User Accounts

 • Trong User Accounts, chọn Change an account hoặc nhấn vào tên của tài khoản muốn tạo mật khẩu.

Chọn Change an account

 • Chọn Create a password.

Chọn Create a password

 • Nhập mật khẩu vào ô "Type a new password", Nhập lại mật khẩu giống vừa đặt vào ô "Type a new password again to comfirm" để xác nhận. Trong ô "Type a word or phrase to use a password hint" hãy nhập vào từ để gợi ý bạn hình dung ra được mật khẩu mà mình đã đặt, trong trường hợp quên. Sau khi nhập xong nhấn Create Password.

Nhập mật khẩu

 • Kế tiếp Windows sẽ hỏi bạncó muốn tạo sự riệng biệt cho tài khoản của mình hay không. Nếu chọn Yes, Make Private thì những người sử dụng tài khoản Limited (tài khoản phụ) sẽ không nhìn thấy được các tập tin và thư mục của bạn. Nếu không muốn, hãy nhấn No.

Tạo sự riệng biệt cho tài khoản

 • Nếu bạn chọn Make Private mà sau này quên mật khẩu thì cũng sẽ không lấy lại được dữ liệu của mình từ tài khoản khác được.
 • Nếu bạn nhập mật khẩu vào ô "Type a new password again to comfirm" không giống với ô "Type a new password" thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi, nhấn Ok để thực hiện lại.

Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows

 • Bạn cũng thực hiện các bước như trên, nhưng chọn Change my password.

Chọn Change my password

 • Lúc này Windows sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cũ vào ô "Type your current password" và nhập mật khẩu mới vào bên dưới cũng giống như khi tạo mật khẩu.

Thay đổi mật khẩu mới

Bạn phải nhập đúng mật khẩu cũ thì Windows mới cho phép thay đổi mật khẩu mới. Nếu bạn muốn xóa mật khẩu thì chỉ cần nhập mật khẩu cũ vào ô "Type your current password" và để trống các ô còn lại.

 • Sau khi tạo mật khẩu xong thì từ nay mỗi khi khởi động Windows sẽ dừng lại chờ bạn nhập mật khẩu, nếu nhập đúng mật khẩu thì Windows mới cho phép đăng nhập.

Nhập mật khẩu đăng nhập Windows

Xóa mật khẩu đăng nhập Windows

 • Trong Change an account chọn Remove my password

Chọn Remove my password

 • Nhập mật khẩu cũ vào ô "To verify your identity, type your current password" và nhấn Remove Password.

Nhấn Remove Password


BuaXua.vn