Quản lý tập tin và thư mục là việc cơ bản đầu tiên cần phải biết đối với người sử dụng máy vi tính. Với giao diện đồ họa trực quang, Windows XP cung cấp cho người dùng một hệ thống quản lý tập tin, thư mục rất linh hoạt và dễ dàng thực hiện.

Windows XP có sẵn chương trình quản lý tập tin và thư mục là Windows Explorer. Chương trình này có thể được kích hoạt bằng cách nhấn đúp chuột vào biểu tượng My Computer, My Documents,... trên nền màn hình Desktop hoặc truy cập vào Menu Start -> All Programs -> Accessories -> Windows Explorer.

Quản lý thư mục và tập tin bằng Windows Explorer

Cửa sổ của Windows Explorer có 2 trạng thái hiển thị, thay đổi trạng thái này bằng cách nhấn vào nút Folder.

Có hiển thị cây thư mục

Hiển thị cây thư mục trong Windows Explorer

Không hiển thị cây thư mục

Không hiển thị cây thư mục trong Windows Explorer

Các nút lệnh của Windows Explorer

Các nút lệnh của Windows Explorer

 1. Lui về vị trí đã chọn trước đó
 2. Tới vị trí đã chọn trước khi lui về.
 3. Chuyển lên vị trí cấp cao hơn.
 4. Kích hoạt công cụ tìm kiếm.
 5. Thay đổi trạng thái hiển thị cây thư mục.
 6. Chọn kiểu hiển thị các trong cửa sổ.

Các thao tác cơ bản trong quản lý thư mục và tập tin trong Windows

Cách tạo thêm thư mục

Tạo thêm thư mục mới

Đặt tên thư mục mới

 1. Chọn ổ dĩa bên phần cây thư mục.
 2. Nhấn nút phải chuột vào khoảng trống trong của sổ bên phải.
 3. Xuất hiện một Menu, chọn New -> Folder.
 4. Đặt tên cho thư mục, sau đó nhấn nút trái chuột vào khoảng trống trong của sổ để hoàn tất.

Lưu ý: Tạo thư mục phụ bằng cách chọn thư mục chính và thực hiện các bước như trên.

Cách thay đổi tên của ổ dĩa, thư mục, tập tin

Thay đổi tên của ổ dĩa, thư mục, tập tin

 • Nhấn nút phải chuột vào ổ dĩa, thư mục hoặc tập tin muốn thay đổi tên.
 • Xuất hiện một Menu, chọn Rename.
 • Đặt lại tên mới, sau đó nhấn nút trái chuột vào khoảng trống trong của sổ để hoàn tất.

Sao chép (Copy) hoặc di chuyển (Move) tập tin (hoặc thư mục)

Bước 1

 • Chọn tập tin hoặc thư mục muốn sao chép, có thể chọn nhiều tập tin bằng cách kéo chuột hoặc nhấn và giữ phím Ctrl sau đó nhấn nút trái chuột vào các tập tin để chọn. Các tập tin được chọn sẽ có màu xanh.
 • Nhấn nút phải chuột vào một trong các tập tin được chọn.
 • Xuất hiện một Menu, chọn Copy để sao chép hoặc chọn Cut để di chuyển, các tập tin sẽ được ghi nhớ.

Chọn Copy để sao chép

Bước 2

 • Nhấp đúp chuột vào thư mục để mở nó ra.
 • Nhấn nút phải chuột vào khoảng trống trong của sổ (bên phải).
 • Xuất hiện một Menu, chọn Paste, để sao chép hoặc di chuyển các tập tin vào đây.

Chọn Paste để dán

Lưu ý: Nếu sao chép hoặc di chuyển thư mục thì các tập tin bên trong cũng sẽ được sao chép hoặc di chuyển theo.

Xóa (Delete) tập tin (hoặc thư mục)

 • Chọn tập tin muốn sao chép, có thể chọn nhiều tập tin bằng cách kéo chuột hoặc nhấn và giữ phím Ctrl sau đó nhấn nút trái chuột vào các tập tin để chọn. Các tập tin được chọn sẽ có màu xanh.
 • Nhấn phím Del (Delete) trên bàn phím hoặc nhấn nút phải chuột vào một trong các tập tin được chọn.
 • Xuất hiện một Menu, chọn Delete.

Xóa (Delete) tập tin

 • Xuất hiện thông báo nhắc việc xóa, chọn Yes để đồng ý xóa.

Chọn Yes để đồng ý xóa

Tập tin sau khi bị xóa sẽ được lưu trữ trong thùng rác (Recycle Bin) nếu muốn xóa hẵn thì phải mở thùng rác ra và xóa thêm một lần nữa.

Sao chép (Copy) tập tin hoặc thư mục vào thiết bị lưu trữ bên ngoài (Dĩa mềm, USB,...)

 • Cho dĩa mềm vào ổ dĩa hoặc gắn thiết bị lưu trữ vào cổng USB.
 • Chọn tập tin hoặc thư mục muốn sao chép, có thể chọn nhiều tập tin bằng cách kéo chuột hoặc nhấn và giữ phím Ctrl sau đó nhấn nút trái chuột vào các tập tin để chọn. Các tập tin được chọn sẽ có màu xanh.
 • Nhấn nút phải chuột vào một trong các tập tin được chọn.
 • Xuất hiện một Menu, chọn Send to sau đó chọn ổ dĩa A hoặc ổ dĩa USB (Removeable Disk).

Sao chép (Copy) tập tin hoặc thư mục vào thiết bị lưu trữ bên ngoài (Dĩa mềm, USB,...)

Mở tập tin

 • Mở tập tin để xem bằng cách nhấn đúp chuột vào tên của nó hoặc nhấn nút phải chuột vào tên tập tin và chọn Open.
 • Tập tin sẽ được mở ra bằng chương trình đã tạo ra nó hoặc chương trình nào được chọn mặc nhiên để mở loại tập tin này.
 • Nếu có nhiều chương trình để mở loại tập tin này thì có thể chọn Open With và chọn chương trình để mở.

Mở tập tin

Hiển thị phần mở rộng của tên tập tin

Mặc nhiên Windows XP sẽ không hiển thị phần mở rộng của tên tập tin mà phân loại bằng cách thể hiện thông qua hình ảnh của chúng. Nếu muốn hiển thị phần mở rộng của tên tập tin thì làm như sau:

 • Trong cửa sổ Windows Explorer chọn Tools -> Folder Options

Folder Options

 • Chọn Tab View và bỏ dấu chọn Hide extensions for known file types. Nhấn Ok.

Hiển thị phần mở rộng của tên tập tin


BuaXua.vn