Tập tin là gì?

Tập tin (File) là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra từ máy vi tính, các thông tin này là một hay nhiều chuổi ký tự, ký hiệu giống hoặc khác nhau.

Tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như dĩa cứng, dĩa mềm, dĩa CD,...

Tên tập tin bao gồm phần tên và phần mở rộng (đuôi, dùng để phân loại tập tin) được phân cách bởi dấu chấm (.). Ban đầu tên tập tin chỉ bao gồm 8 ký tự và phần mở rộng là 3 ký tự, hiện nay tên tập có độ dài tùy thuộc vào hệ thống tập tin và Hệ điều hành, trong một số trường hợp có thể đặt tên có dấu tiếng Việt.

Thư mục là gì?

Thư mục (Folder, Directory) là một dạng tập tin đặc biệt có công dụng như là một ngăn chứa, được dùng trong việc quản lý và sắp xếp các tập tin. Thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục phụ (Sub Folder) bên trong, các thư mục phụ này cũng có thể chứa thêm các tập tin và các thư mục phụ khác nữa... Có thể tạo nhiều thư mục dùng để chứa các tập tin khác nhau giúp phân loại chúng để thuận tiện trong việc tìm kiếm, sử dụng.

Cũng giống như tập tin, thư mục có thể được đặt tên tùy ý nhưng không cần phải có phần mở rộng, độ dài của tên cũng tùy thuộc vào hệ thống tập tin và Hệ điều hành, trong một số trường hợp có thể đặt tên có dấu tiếng Việt.

Chương trình là gì?

Ban đầu các tập tin cơ bản sẽ chứa các lệnh để điều khiển máy vi tính thực hiện một công việc nào đó, một hay nhiều tập tin dạng này được gọi là chương trình (Program) hoặc phần mềm (SoftWare). Về cơ bản thì có 2 loại chương trình:

Chương trình hệ thống (System)

Đây là chương trình trực tiếp quản lý và điều khiển các hoạt động của máy vi tính, thường được biết đến và gọi là Hệ điều hành (Windows XP, Windows 7, Linux,...).

Chương trình ứng dụng (Apllication)

Đây là chương trình dành cho người sử dụng thực hiện một công việc nào đó (Xử lý văn bản, bảng tính, đồ họa, chơi Game,...). Chương trình ứng dụng được chạy trên nền Hệ điều hành, tất cả các lệnh của nó đều phải thông qua Hệ điều hành. Các chương trình này cũng sẽ tạo ra được nhiều tập tin khác, các tập tin này được gọi là tài liệu, dữ liệu của người sử dụng.

Cấu trúc của ổ dĩa, thư mục và tập tin cũng giống như một giá sách

Cấu trúc của ổ dĩa, thư mục và tập tin cũng giống như giá sách

  • Tóm lại, bỏ qua các khái niệm khó hiểu về tập tin và thư mục, có thể hình dung ổ dĩa là một giá sách, các thư mục là các ngăn đựng sách khác nhau trên giá sách và các tập tin là những quyển sách được xếp trong các ngăn. Tên tập tin là tựa đề còn nội dụng tập tin là nội dung của quyển sách, đây chính là phần được người sử dụng quan tâm.
  • Tùy theo nội dung tập tin chứa nhiều hay ít dữ liệu mà nó chiếm dụng một khoảng không gian trên thiết bị lưu trữ nhiều hay ít, thường được gọi là tập tin có kích thước (dung lượng) lớn hay nhỏ.
  • Bản thân thư mục chiếm một dung lượng không đáng kể trên thiết bị lưu trữ, nhưng nếu có chứa các tập tin bên trong thì nó sẽ có dung lượng bằng tất cả các tập tin cộng lại.
  • Đơn vị để tính dung lượng tập tin thường được sử dụng là KB (KyloByte, đọc là "ký-lô-bai"), MB (MegaByte, đọc là "mê-ga-bai") và GB (GigaByte, đọc là "ghi-ga-bai") 1024KB=1MB, 1024MB=1GB.
  • Tên tập tin (hoặc thư mục) có thể được đặt giống hoặc khác nhau, tuy nhiên nếu đặt tên giống nhau thì không thể để nằm chung một vị trí.
  • Tên tập tin hoặc thư mục có thể được đặt bằng các ký tự tùy ý (dùng ký hiệu, có khoảng cách, có dấu tiếng việt) tùy theo sự cho phép của Hệ điều hành, tuy nhiên nên đặt sao cho ngắn gọn và thay thế khoảng cách bằng dấu gạch nối (- hoặc _) để có thể tương thích với các hệ thống (Hệ điều hành) khác nhau.


BuaXua.vn