Nếu đang sử dụng Windows 8 hoặc mới hơn, bạn có thể cài đặt phần mềm từ kho ứng dụng Microsoft Store. Kho ứng dụng giúp đơn giản hóa quá trình tìm kiếm và cài đặt phần mềm từ các nhà phát triển khác.

Cách cài đặt phần mềm trên kho ứng dụng Microsoft Store
Cách cài đặt phần mềm trên kho ứng dụng Microsoft Store

Dưới đây là các bước cài đặt chương trình phần mềm trên kho ứng dụng Microsoft Store.

1

Mở ứng dụng Microsoft Store hay truy cập vào trình đơn Start sau đó mở kho ứng dụng Microsoft Store trong danh sách các ứng dụng.

Mở kho ứng dụng Microsoft Store
Mở kho ứng dụng Microsoft Store

2

Tìm ứng dụng hay trò chơi mà bạn muốn cài đặt sau đó nhấp chuột vào ảnh của ứng dụng để mở nó ra.

Tìm ứng dụng hay trò chơi mà bạn muốn cài đặt
Tìm ứng dụng hay trò chơi mà bạn muốn cài đặt

3

Nhấn Install để cài đặt ứng dụng. Đối với các ứng dụng có phí, bạn có thể nhấn vào Try để cài đặt bản dùng thử - Trial hoặc nhấn Buy để mua bản có phí

Nhấp Install để cài đặt ứng dụng
Nhấp Install để cài đặt ứng dụng

4

Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft thì Windows sẽ yêu cầu bạn chuyển sang tài khoản Microsoft. Nhấn Next để tiếp tục.

Windows sẽ yêu cầu bạn chuyển sang tài khoản Microsoft
Windows sẽ yêu cầu bạn chuyển sang tài khoản Microsoft

5

Nhập địa chỉ Email và mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn sau đó nhấn Next

Nhập địa chỉ Email và mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn
Nhập địa chỉ Email và mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn

6

Nhấn Switch để chuyển sang tài khoản Microsoft.

Nhấn Switch để chuyển sang tài khoản Microsoft
Nhấn Switch để chuyển sang tài khoản Microsoft

7

Ứng dụng sẽ được tự động cài đặt sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft.

 Thông báo thiết lập thông tin thanh toán để mua ứng dụng
Thông báo thiết lập thông tin thanh toán để mua ứng dụng

Nếu bạn chưa thiết lập thông tin thanh toán để mua ứng dụng thì Windows sẽ hiển thị thông báo nhắc bạn thực hiện. Bạn có thể nhấn vào Add info để thêm thông tin thanh toán hoặc nhấn Ask me later để thực hiện sau.

  • Nếu là ứng dụng miễn phí hoặc được dùng thử, thông thường bạn sẽ không phải thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào khác trong quá trình cài đặt nó.
  • Đối với các ứng dụng có phí, bạn cần thực hiện thêm bước thanh toán để mua ứng dụng.

Đối với các ứng dụng miễn phí nhưng có thêm biểu tượng hình dấu cộng là In-App Purchases, nghĩa là ứng dụng không hoàn toàn miễn phí mà có tính năng thanh toán bên trong nó. Bạn cần phải trả phí để sử dụng thêm những tính năng cao cấp hoặc tiện ích mở rộng của ứng dụng. Các chi phí bổ sung này có thể được trừ thẳng vào tài khoản tín dụng của bạn mà không có bất kỳ thông báo nào cho chủ sở hữu.

Ứng dụng In-App Purchases
Ứng dụng In-App Purchases

  • Sau khi cài đặt ứng dụng thì biểu tượng của nó sẽ hiển thị trên màn hình Desktop và trong trình đơn Start -> All Apps 

Ứng dụng mới cài đặt trong All Apps
Ứng dụng mới cài đặt trong All Apps

Xem hướng dẫn Cách gỡ cài đặt phần mềm ứng dụng khỏi máy vi tính Windows

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.