Hầu hết các TV đời mới đều hỗ trợ nhiều cổng kết nối tín hiệu để có thể tiếp nhận hình ảnh và âm thanh từ nhiều đầu phát Video khác nhau với Tivi. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu không TV không có đủ cổng kết nối thì bạn phải sử dụng đến các thiết bị chuyển đổi tín hiệu - AV Switcher để giúp kết nối nhiều nguồn phát Video với TV.

Cách kết nối hai đầu phát Video với TV
Cách kết nối hai đầu phát Video với TV

Sau đây là cách kết nối tín hiệu từ hai đầu phát Video với TV

1

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua hai cổng AV In trên TV

Đây là kiểu kết nối thường được sử dụng khi muốn kết nối hai hoặc nhiều đầu phát Video với TV. Kiểu kết nối này dành cho các TV có nhiều cổng tín hiệu vào - AV In.

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua hai cổng AV In trên TV
Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua hai cổng AV In trên TV

Kiểu kết nối này dùng 2 bộ dây tín hiệu - dây AV để kết nối từ đầu phát Video, mỗi bộ có 3 dây dẫn tín hiệu Composite - đầu cắm bông sen, trong đó dây màu vàng truyền tín hiệu hình ảnh - Video, dây màu đỏ và trắng truyền tín hiệu âm thanh - Audio cho hai kênh trái - L/Left và kênh phải - R/Right.

Dây kết nối tín hiệu AV - Audio/Video
Dây kết nối tín hiệu AV - Audio/Video

2

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua bộ chuyển tín hiệu AV

Đây là kiểu kết nối được sử dụng khi muốn kết nối hai hoặc nhiều đầu phát Video với TV trong trường hợp TV không đủ cổng tín hiệu vào - AV in.

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua bộ chuyển tín hiệu AV
Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua bộ chuyển tín hiệu AV

Kiều kết nối này cần bộ chuyển tín hiệu AV có số cổng tín hiệu vào bằng hoặc nhiều hơn số đầu phát Video + Tivi. Trên bộ chuyển AV có một công tắc giúp chọn nguồn phát Video để dẫn vào TV.

Bộ chuyển tín hiệu AV
Bộ chuyển tín hiệu AV

Ngoài ra kiểu kết nối này cần dùng 3 bộ dây tín hiệu - dây AV để kết nối từ đầu phát Video và TV với bộ chuyển đổi AV, mỗi bộ có 3 dây dẫn tín hiệu Composite - đầu cắm bông sen, trong đó dây màu vàng truyền tín hiệu hình ảnh - Video, đây màu đỏ và trắng truyền tín hiệu âm thanh - Audio cho hai kênh trái - L/Left và kênh phải - R/Right).

Dây kết nối tín hiệu AV (Audio/Video)
Dây kết nối tín hiệu AV (Audio/Video)

Bạn có thể sử dụng cách này để kết nối nhiều đầu phát Video, máy chơi game,... với TV bằng cách sử dụng bộ chuyển AV có nhiều cổng vào - AV In. Một sộ bộ chuyển AV có chức năng tự động mà không cần công tắc chuyển.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.