Hiện nay hầu hết các TV đời mới đều hỗ trợ nhiều cổng kết nối tín hiệu để có thể tiếp nhận hình ảnh và âm thanh từ nhiều nguồn phát Video khác nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu không TV không có đủ cổng kết nối thì bạn phải sử dụng đến các thiết bị chuyển đổi tín hiệu (AV Switcher) để giúp kết nối nhiều nguồn phát Video với TV.

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua hai cổng AV In trên TV

  • Đây là kiểu kết nối thường được sử dụng khi muốn kết nối hai hoặc nhiều đầu phát Video với TV. Kiểu kết nối này dành cho các TV có nhiều cổng tín hiệu vào AV In.

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua hai cổng AV In trên TV
Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua hai cổng AV In trên TV

  • Kết nối này dùng 2 bộ dây tín hiệu (dây AV) để kết nối từ đầu phát Video, mỗi bộ có 3 dây dẫn tín hiệu Composite (đầu cắm bông sen), trong đó dây màu vàng truyền tín hiệu hình ảnh (Video), đây màu đỏ và trắng truyền tín hiệu âm thanh (Audio) cho hai kênh trái (L - Left) và kênh phải (R - Right).

Dây kết nối tín hiệu AV (Audio/Video)
Dây kết nối tín hiệu AV (Audio/Video)

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua bộ chuyển tín hiệu AV

  • Đây là kiểu kết nối được sử dụng khi muốn kết nối hai hoặc nhiều đầu phát Video với TV trong trường hợp TV không đủ cổng tín hiệu vào (AV in).

Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua bộ chuyển tín hiệu AV
Kết nối hai đầu phát Video với TV thông qua bộ chuyển tín hiệu AV

  • Kiều kết nối này cần bộ chuyển tín hiệu AV có số cổng tín hiệu vào bằng hoặc nhiều hơn số đầu phát Video. Trên bộ chuyển AV có một công tắc giúp chọn nguồn phát Video để dẫn vào TV.

Bộ chuyển tín hiệu AV
Bộ chuyển tín hiệu AV

  • Ngoài ra kết nối này cần dùng 3 bộ dây tín hiệu (dây AV) để kết nối từ đầu phát Video và TV với bộ chuyển đổi AV, mỗi bộ có 3 dây dẫn tín hiệu Composite (đầu cắm bông sen), trong đó dây màu vàng truyền tín hiệu hình ảnh (Video), đây màu đỏ và trắng truyền tín hiệu âm thanh (Audio) cho hai kênh trái (L - Left) và kênh phải (R - Right).

Dây kết nối tín hiệu AV (Audio/Video)
Dây kết nối tín hiệu AV (Audio/Video)

  • Lưu ý nếu bạn có thể sử dụng kết nối nhiều đầu phát Video, máy chơi game,... với TV bằng cách sử dụng bộ chuyển AV có nhiều cổng vào (AV In). Một sộ bộ chuyển AV có chức năng tự động mà không cần công tắc chuyển.

BuaXua.vn