Khi tài liệu của bạn có nhiều trang thì việc đánh số trang là rất cần thiết để thuận tiện theo dõi. MS Word cho phép bạn đánh số trang tự động và có thể dễ dàng định dạng theo ý muốn của mình. Bạn có thể chọn đánh số bắt đầu từ trang nào và từ số mấy.

Cách đánh số trang

 • Khi muốn đánh số trang, bạn hãy truy cập vào trình đơn Insert và chọn Page Numbers.

Truy cập vào trình đơn Insert và chọn Page Numbers để đánh số trang
Truy cập vào trình đơn Insert và chọn Page Numbers để đánh số trang

Chọn vị trí hiển thị số trang

Chọn vị trí hiển thị số trang
Chọn vị trí hiển thị số trang

Trong hộp thoại Page Numbers các các mục thiết lập như sau:

 • Position: Bạn có thể chọn Bottom of page (Footer) nếu muốn số trang nằm bên dưới hoặc chọn Top of page (Header) nếu muốn số trang nằm bên trên.
 • Alignment: Vị trí hiển thị số trang. Trong đó:
  • Left: Số trang nằm bên trái trang văn bản.
  • Center: Số trang nằm ở giữa trang văn bản.
  • Right: Số trang nằm bên phải trang văn bản.
  • Inside: Số trang nằm đối xứng bên trong của hai trang văn bản, thường  dùng trong trường hợp in văn bản hai mặt dạng sách.
  • Outside: Số trang nằm đối xứng bên ngoài của hai trang văn bản, thường dùng trong trường hợp in văn bản hai mặt dạng sách.
 • Show number on first page: Tùy chọn này cho phép hiển thị hoặc không đánh hiển thị số trang ở trang đầu tiên. Nếu bạn muốn để trống hoặc dùng trang đầu tiên để trang trí cho tài liệu của mình thì hãy bỏ dấu chọn trong mục này.

Bạn hãy xem trong phần Preview để nhận thấy sự thay đổi.

Cách định dạng số trang

Cách định dạng số trang
Cách định dạng số trang

Nếu muốn định dạng số trang theo ý riêng của mình thì bạn hãy nhấn vào nút Fortmat trong hộp thoại Page Numbers. Trong này có các lựa chọn như sau:

 • Number Format: bạn có thể chọn kiểu đánh theo số tự nhiên 1, 2, 3,... hoặc a, b, c,... hoặc các ký tự khác.
 • Include chapter number: Hiển thị số trang kèm theo số chương (số chương phải được định dạng trước thông qua trình đơn Format -> Bullets and numbering). Các thông số chọn thêm gồm có:
  • Chapter starts with style: Chọn kiểu đều mục của chương.
  • Use separator: Chọn dấu ngăn cách giữa số chương và số trang.
 • Page numbering: Tùy chọn cho phép bắt đầu đánh số trang. Có hai tùy chọn sau:
  • Continue from previus section: Đánh số tiếp tục theo phần trước (tài liệu được chia làm nhiều phân).
  • Start at: Tùy chọn cho phép bắt đầu đánh từ số mấy.

Nếu bạn muốn dành trang đầu tiên để trang trí hoặc làm bìa lót thì hãy bỏ dấu chọn trong mục Show number on first page. Sau đó chọn bắt đầu từ 0 (số không) trong mục Start at. Như vậy trang thứ 2 sẽ bắt đầu được đánh số trang bắt đầu là 1.

Không đánh số trang đầu tiên
Không đánh số trang đầu tiên


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.