Sau khi hoàn tất các việc soạn thảo và chỉnh sửa văn bản thì in chính là công việc cuối cùng cần phải thực hiện. In là chức năng không thể thiếu trong các chương trình soạn thảo văn bản, bài viết này sẽ hướng dẫn cách chọn các thông số cơ bản để in văn bản ra giấy thông qua máy in đã được kết nối với máy vi tính.

Cách in nhanh tất cả các trang văn bản

 • Trong màn hình soạn thảo hoặc màn hình Print Preview, nhấn vào nút công cụ Print để ra lệnh in nhanh toàn bộ tất cả các trang văn bản ra giấy thông qua máy in.

nhấn vào nút công cụ Print để ra lệnh in nhanh
nhấn vào nút công cụ Print để ra lệnh in nhanh

 • Hãy cẩn thận vì chức năng này sẽ ra lệnh in ngay lập tức mà không hiển thị bất cứ thông báo hay lựa chọn nào. 
 • Lệnh in này sẽ in theo các thông số đã được thiết lập mặc định hoặc lần thay đổi cuối cùng đối với văn bản đang mở.

In có lựa chọn theo ý người sử dụng

 • Truy cập vào trình đơn File và chọn Print...

vào trình đơn File và chọn Print...
vào trình đơn File và chọn Print...

 • Xuất hiện bảng cho phép lựa chọn các thống số in như sau:

lựa chọn các thống số in
lựa chọn các thống số in

 1. Printer Name: Chọn máy in. Máy in mặc định hoặc máy in vừa được chọn để in văn bản này sẽ được chọn sẵn. Nhấn vào nút hình mũi tên để chọn máy in khác nếu muốn.
 2. Print to file: Chỉ in văn bản ra thành tập tin (file) theo chuẩn của máy in đang chọn mà không in ra giấy. Chức năng này được sử dụng khi không có sẵn máy in, đây là chức năng in đặc biệt sẽ được hướng dẫn trong một bài viết khác.
 3. Manual duplex: Chọn in hai mặt, mỗi trang văn bản sẽ được in lên một mặt của tờ giấy in, trong trường hợp máy in không có chức năng tự động in 2 mặt (máy in thông thường). Sau khi in xong một mặt, Word sẽ nhắc nạp giấy vào lại để in tiếp mặt thứ hai.
 4. All: Chọn in tất cả các trang văn bản.
 5. Current page: Chỉ in trang đang được đặt dấu nháy của con trỏ chuột hoặc trang đầu tiên được đánh dấu.
 6. Selection: Chỉ in phần nội dung được chọn bằng cách đánh dấu (bôi đen). Chức năng này chỉ được hiển thị khi nội dung trong văn bản được đánh dấu.
 7. Pages: In trang có số thứ tự được nhập trong ô. Có thể nhập nhiều trang, mỗi trang cách nhau bởi dấu phẩy (,) hoặc có thể chọn chỉ in liên tiếp từ trang này tới trang kia bằng cách dùng dấu gạch ngang (thí dụ in từ trang 5 đến trang 12 thì nhập vào: 5-12). Có thể kết hợp in từng trang và in nhiều trang.
 8. Number of copies: Chọn số lượng bản in (số lần in).
 9. Collate: Chọn cách sắp xếp khi in nhiều bản (xem hình minh họa khi thay đổi).
 10. Print what: Chọn nội dung muốn in, mặc định là Document để chỉ in nội dung văn bản.
 11. Print: Chọn in tất cả các trang hay chỉ in trang lẻ (Odd pages: 1,3,5,...) hoặc trang chẵn (Even pages: 2,4,6,...)
 12. Pages per sheet: Chọn số trang văn bản muốn in trong một tờ giấy. Nếu chọn nhiều hơn một thì các trang văn bản sẽ được thu nhỏ lại cho vừa với một trang của khổ giấy đã chọn
 13. Scale to paper size: Điều chỉnh kích thước của bản in cho vừa với khổ giấy trong trường hợp kích thước của trang văn bản và khổ giấy in khác nhau.
 • Sau khi chọn xong các thông số nhấn nút Ok để ra lệnh in hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh in.

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.