Windows Imaging Component - WIC cung cấp các ứng dụng hỗ trợ các thành phần hình ảnh trong Windows để hiển thị và chỉnh sửa bất kỳ định dạng hình ảnh nào được cài đặt mã hóa - CODEC tuân thủ WIC, đồng thời để đọc và ghi siêu dữ liệu trong các tập tin hình ảnh.

Windows Imaging Component
Windows Imaging Component

Nếu khi bạn cài đặt hoặc sử dụng một chương trình nào đó mà xuất hiện hộp thoại thông báo yêu cầu cài đặt 32-bit Windows Imaging Component - WIC thì bạn hãy nhấn Close để đóng chương trình này lại và cài đặt Windows Imaging Component.

Thông báo yêu cầu cài đặt 32-bit Windows Imaging Component (WIC)
Thông báo yêu cầu cài đặt 32-bit Windows Imaging Component (WIC)

Bạn hãy tải tập tin cài đặt WIC tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=32

Sau khi tải tập tin cài đặt WIC về Bạn hãy chạy nó để cài đặt . Khi cài đặt WIC sẽ xuất hiện hộp cảnh báo bảo mật, bạn hãy nhấn Run để đồng ý cài đặt.

Chạy tập tin cài đặt WCI
Chạy tập tin cài đặt WCI

Chương trình sẽ nhắc nhở bạn sao lưu dữ liệu và đóng tất cả các chương trình khác đang được mở bởi vì bạn cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt xong. Bạn hãy đóng tất cả các chương trình khác lại và nhấn Next để tiếp tục.

Cài đặt Windows Imaging Component
Cài đặt Windows Imaging Component

Tiếp theo bạn hãy chọn I Agree để chấp nhận các điều kiện sử dụng của chương trình và nhấn Next để tiếp tục.

Chấp nhận các điều kiện sử dụng của chương trình
Chấp nhận các điều kiện sử dụng của chương trình

Chương trình Windows Imaging Component sẽ được cài đặt và sau cùng bạn hãy nhấn Finish để hoàn tất.

Hoàn tất cài đặt Windows Imaging Component
Hoàn tất cài đặt Windows Imaging Component

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.