Sau khi cài đặt VirtueMart thì cần phải tạo Menu cho nó để hiển thị các sản phẩm trên trang web. Cách thực hiện cũng giống như những Menu thông thường, tuy nhiên VitrueMart có thêm các thông số để tạo nhiều kiểu Menu khác nhau. Sau đây là cách tạo Menu cho Component Virtuemart.

Trong phần Quản lý (Administrator) của Joomla!, truy cập vào Menus và chọn Menu (Trình đơn) nào muốn tạo Menu Item (Danh mục) cho VirtueMart.

menus
menus

Nhấn New để tạo một Menu Item mới.

new_menu
new_menu

Chọn VirtueMart trong Menu Item Type

menu_type
menu_type

Đặt tên cho Menu này, nếu muốn hiển thị VirtueMart theo dạng chuẩn thì không cần thiết lập thêm thông số gì. Nhấn Save để hoàn tất.

virtuemart_menu
virtuemart_menu

Nếu muốn hiển thị VirtueMart theo các kiểu khác thì thiết lập thêm các thông số trong phần Parameters (Component). Trong phần này có các tham số sau:

virtuemart_menu_parameters
virtuemart_menu_parameters

 1. Hiển thị trang nội dung chi tiết của một sản phẩm: Nhập số ID của sản phẩm muốn hiển thị.
 2. Hiển thị các sản phẩm trong một Danh mục Nhập số ID của Danhn mục (Category) muốn hiển thị.
 3. Chọn kiểu trang trình bày cho trang Danh mục (Category): Nhập tên của trang Flypage muốn hiển thị, không bao gồm phần mở rộng. Nếu muốn dùng trang mặc định thì có thể để trống.
 4. Chọn hiển thị một trang đặc biệt nào đó của VirtueMart: Nhập tên của trang đó vào, không bao gồm phần mở rộng.
 • Sau khi thực hiện xong nhấn Save để lưu lại.
 • Số ID của Danh mục và Sản phẩm được hiển thị trong trang Danh sách Danh mục (List Categories) và Danh sách sản phẩm (List Products).
   
  virtuemart_products_id
  virtuemart_products_id
 • Nếu muốn VirtueMart làm Trang chủ thì chọn cho Menu này làm Default (Mặc định).

www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.