Trong một số trường hợp, bạn có thể gặp lỗi khi sử dụng chức năng cập nhật (Extension Manager: Update) để cập nhật hoặc nâng cấp phiên bản mới cho Joomla! Trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng chức năng cài đặt (Extension Manager: Install) để cài đặt gói nâng cấp (Update Package). Cách cài đặt này sẽ cập nhật các tập tin và cơ sở dữ liệu của Joomla! hoàn toàn tự động.

Các bước cần lưu ý trước khi nâng cấp Joomla!

  • Sao lưu trang web của bạn trước khi nâng cấp. Trong trường hợp gặp lỗi bạn có thể dễ dàng khôi phụ lại tang web của mình về trạng thái trước đó.
  • Xem ghi chú và các thay đổi của bản cập nhật trước khi sử dụng.
  • Quá trình cập nhật sẽ cài đặt các tập tin mới và sẽ xóa các tập tin cũ không còn dùng đến. Hãy lưu ý đến các tập tin mà bạn đã chỉnh sửa nếu có.
  • Cơ sở dữ liệu cũng có thể được cập nhật lên phiên bản mới nếu cần thiết, việc cập nhật này không làm mất dữ liệu đang có sẵn của bạn.

Tải gói cập nhật Joomla! mới nhất

tải gói cập nhật Joomla! mới nhất
tải gói cập nhật Joomla! mới nhất

Chọn một trong số tập tin nâng cấp có dạng nén phù hợp với bạn (Thí dụ: .zip, .tag.gz hoặc  tar.bz2). Nếu muốn nâng cấp lên phiên bản  x.x.0 (Thí dụ từ 1.7.3 to 2.5.0), bạn chỉ cần chọn tập tin có tên là Joomla_2.5.0-Stable-Update_Package.zip. Nếu muốn nâng cấp cùng phiên bản (thí dụ từ 2.5.0 lên 2.5.1), lúc này bạn hãy chọn tập tin có tên là Joomla_2.5.0_to_2.5.1-Stable-Patch_Package.zip.

Cài đặt gói nâng cấp Update Package

Trong admin (Back-end) của joomla! truy cập vào Extensions -> Extension manager

Truy cập vào Extension manager
Truy cập vào Extension manager

Trong Extension Manager: Install nhấn vào nút Choose File (hoặc Browse...)

Extension Manager: Install
Extension Manager: Install

Chọn tập tin cập nhật và nhấn Open

Chọn tập tin cập nhật và nhấn Open
Chọn tập tin cập nhật và nhấn Open

Nhấn nút Upload & Install để tiến hành cài đặt gói cập nhật

Nhấn nút Upload & Install để tiến hành cài đặt gói cập nhật
Nhấn nút Upload & Install để tiến hành cài đặt gói cập nhật

  • Quá trình cài đặt sẽ mất một khoảng thời gian, khoảng vài phút hoặc nhiều hơn khi cập nhật phiên bản đầy đủ. nếu không có lỗi gì xảy ra, sẽ xuất hiện màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất
Màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất

  • Trang web Joomla! của bạn đã được cập nhật lên phiên bản mới. Hãy kiểm tra lại trang web của bạn để chắc rằng chúng vẫn hoạt động tốt.

Nếu trang web của bạn dùng ngôn ngữ khác với tiến Anh thì bạn cũng cần cài đặt lại gói ngôn ngữ cho phiên bản mới. bạn có thể tải gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt mới nhất cho Joomla! tại đây: http://www.buaxua.vn/forum/viewforum.php?f=48


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.