Nếu trước đây bạn vẫn thường phải dò tìm các số điện thoại ghi trong sổ tay mỗi khi liên lạc với ai đó thì giờ đây bạn không còn phải vất vả như vậy nữa, hãy sử dụng chức năng quản lý danh bạ có trong điện thoại di động để giúp bạn làm việc này.

Danh bạ - Contacts là một ứng dụng có sẵn trên điện thoại di động, nó giúp bạn lưu trữ các số điện thoại để bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Các thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của điện thoại hoặc/và trong thẻ SIM.

Sử dụng Danh bạ - Contacts để lưu thông tin trên điện thoại cơ bản
Sử dụng Danh bạ - Contacts để lưu thông tin trên điện thoại cơ bản

Cách sử dụng Danh bạ trên điện thoại cơ bản

Trước tiên bạn cần phải truy cập vào ứng dụng Danh bạ - Contacts bằng cách nhấn phím Menu của điện thoại. Nếu điện thoại của bạn không có phím Menu thì bạn hãy nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với Menu để truy cập vào Menu.

Trong màn hình Menu bạn hãy dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn mục Danh bạ - Contacts sau đó nhấn phím Ok hoặc nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Chọn - Select

Trong màn hình Danh bạ - Contacts thường sẽ có các chức năng cơ bản như sau

  • Tìm - Search: Giúp bạn tìm các số điện thoại đã lưu trong danh bạ.
  • Thêm số liên lạc - New contact: Cho phép bạn thêm các số điện thoại mới vào danh bạ.
  • Xóa - Delete: Cho phép bạn xóa các số điện thoại trong danh bạ.
  • Sao chép - Copy: Cho phép bạn sao chép các số điện thoại từ bộ nhớ của điện thoại vào thẻ SIM hoặc ngược lại.
  • Cài đặt - Settings: Cho phép thay đổi các tính năng của danh bạ theo ý mình.

Bạn hãy dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn chức năng muốn sử dụng sau đó nhấn phím Ok hoặc nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Chọn - Select

Xem hướng dẫn Cách sử dụng điện thoại di động cho người mới bắt đầu

Cách lưu số điện thoại vào danh bạ của điện thoại

Cách thêm số điện thoại mới vào danh bạ

Từ màn hình chính bạn hãy nhấn các phím số để hiển thị số điện thoại muốn thêm vào danh bạ. Sau đó bạn hãy nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Tùy chọn - Options

Tiếp theo bạn hãy dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn mục Lưu - Save và nhấn phím Ok hoặc mềm bên trái - tương ứng với chức năng Chọn - Select

Trong màn hình Tên liên lạc - Contact name bạn hãy đặt tên cho số điện thoại này.

Xem hướng dẫn các đánh chữ trong bài hướng dẫn Cách gửi và nhận tin nhắn bằng điện thoại cơ bản

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn phím Ok hoặc nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Ok.

Bạn có thể dùng chức năng Thêm số liên lạc - New contact trong ứng dụng Danh bạ để thêm số điện thoại mới.

Cách thêm số điện thoại đã gọi hoặc đã nhận vào danh bạ

Từ màn hình chính bạn hãy nhấn phím Gọi - Dial key phím gọi - Dial Keyđể hiện ra danh sách các số điện thoại mà bạn đã gọi hoặc đã nhận.

Bạn hãy dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn số điện thoại muốn lưu vào danh bạ.

Tiếp theo bạn hãy nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Tùy chọn - Options

Bạn tiếp tục dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn mục Lưu - Save và nhấn phím Ok hoặc mềm bên trái - tương ứng với chức năng Chọn - Select

Trong màn hình Tên liên lạc - Contact name bạn hãy đặt tên cho số điện thoại này và nhấn phím Ok hoặc nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Ok.

Một số loại điện thoại sẽ yêu cầu bạn chọn ảnh đại diện khi thêm số điện thoại vào danh bạ. Bạn có thể chọn hoặc không chọn tùy ý, không bắt buộc.

Cách tìm và gọi số điện thoại đã lưu trong danh bạ

Trước tiên bạn truy cập vào ứng dụng Danh bạ - Contacts theo hướng dẫn bên trên.

Trong màn hình Danh bạ, bạn hãy dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn mục Tìm - Search sau đó nhấn phím Ok hoặc mềm bên trái - tương ứng với chức năng Chọn - Select

Tiếp theo bạn sẽ được yêu cầu nhập tên của số điện thoại mà bạn đã lưu. Tại đây bạn có 2 lựa chọn:

1 - Nếu bạn nhớ tên của số điện thoại thì hãy nhập vào và nhấn phím Ok hoặc nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Tìm - Search. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

1.1 - Nếu tìm được số điện thoại với tên mà bạn đã lưu, bạn hãy nhấn phím Gọi - Dial key phím gọi - Dial Keyđể thực hiện cuộc gọi.

1.2 - Nếu không tìm được số điện thoại với tên mà bạn đã lưu, bạn hãy nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Hiển thị tất cả - View all để hiển thị tất cả các số điện thoại đã lưu trong danh bạ. Bạn hãy dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn tên của số điện thoại rồi nhấn nhấn phím Gọi - Dial key phím gọi - Dial Keyđể thực hiện cuộc gọi.

2 - Nếu bạn không nhớ tên của số điện thoại thì nhấn phím mềm bên trái - tương ứng với chức năng Danh sách để hiển thị tất cả các số điện thoại đã lưu trong danh bạ. Bạn hãy dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn tên của số điện thoại rồi nhấn nhấn phím Gọi - Dial key phím gọi - Dial Keyđể thực hiện cuộc gọi.

Nếu bạn không nhớ hết đầy đủ tên của số điện thoại đã lưu trong danh bạ thì chỉ cần nhập vài ký tự đại diện, các tên nào có các ký tự này sẽ được hiển thị và bạn chỉ cần dùng các phím di chuyển - phím mũi tên để tìm và chọn tên của số điện thoại cần gọi.

Số điện thoại nào đã được lưu trong danh bạ thì sẽ không hiển thị số nữa mà sẽ hiện tên của nó trên màn hình.

Lưu ý tùy theo các loại điện thoại khác nhau mà các Menu và các thuật ngữ có thể khác nhau. 

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.