Bạn có thể cần một hộp thư điện tử dưới tên miền của mình để liên hệ với khách truy cập trang web của bạn. Khi bạn thuê máy chủ ảo riêng - VPS để lưu trữ web, bạn sẽ cài đặt một bảng điều khiển như VestaCP cho phép bạn tạo và quản lý các tài khoản email.

Cách tạo tài khoản Email trong VestaCP trên VPS
Cách tạo tài khoản Email trong VestaCP trên VPS

Sau đây là các bước tạo tài khoản Email trong VestaCP trên VPS

1

Đăng nhập vào tài khoản quản lý VestaCP của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản quản lý VestaCP
Đăng nhập vào tài khoản quản lý VestaCP

  • Bạn đã được cung cấp tài khoản để đăng nhập sau khi bạn cài đặt VestaCP.
  • Theo mặc định, địa chỉ đăng nhập của VestaCP là: https://your-domain.com:8083
  • Thay your-domain.com bằng tên miền của bạn. Mặc định cổng kết nối với VestaCP của bạn là 8083

2

Sau khi đăng nhập vào VestaCP, bạn hãy nhấn vào Email

Sau khi đăng nhập vào VestaCP, bạn hãy nhấn vào Email
Sau khi đăng nhập vào VestaCP, bạn hãy nhấn vào Email

3

Đưa con trỏ chuột qua vùng tài khoản Email, sẽ xuất hiện các nút công cụ. Bạn hãy nhấn vào nút ADD ACCOUNT

Nhấn vào nút ADD ACCOUNT để tạo tài khoản Email mới
Nhấn vào nút ADD ACCOUNT để tạo tài khoản Email mới

4

Trong phần Adding mail account, bạn hãy lần lượt khai báo các thông tin cho tài khoản Email như sau:

Khai báo các thông tin cho tài khoản Email mới
Khai báo các thông tin cho tài khoản Email mới

  1. Nhập tên cho tài khoản Email, đây chính là địa chỉ Email mà bạn muốn tạo.
  2. Tạo mật khẩu cho tài khoản Email của bạn. Bạn có thể tự đặt mật khẩu hoặc sử dụng công cụ giúp tạo mật khẩu bằng cách nhấn vào dòng chữ Generate
  3. Bạn có thể nhấn vào ADVANCED OPTIONS để chọn giới hạn dung lượng luu trữ cho hộp thư này hoặc chọn Unlimited nếu bạn không muốn gới hạn.
  4. Nếu muốn bạn có thể nhập một địa chỉ Email để nhận các thông tin giúp bạn cài đặt ứng dụng gửi và nhận thư trên máy vi tính hay điện thoại của bạn.
  5. Nhấn vào nút Add khi hoàn tất.

Bạn hãy ghi nhớ địa chỉ và mật khẩu của tài khoản Email này.

* Sau khi tài khoản Email được tạo, bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản Email trong phần Email Accounts.

Danh sách các tài khoản Email trong phần Email Accounts của VestaCP
Danh sách các tài khoản Email trong phần Email Accounts của VestaCP

* Bây giờ bạn có thể sử dụng tài khoản Email bằng cách nhấn vào nút OPEN WEBMAIL hoặc đăng nhập vào hộp thư WebMail của bạn tại địa chỉ: https://your-domain.com/webmail/

Thay your-domain.com bằng tên miền của bạn.

Đăng nhập vào hộp thư WebMail của bạn
Đăng nhập vào hộp thư WebMail của bạn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.