Thông thường máy vi tính được thiết lập để ưu tiên khởi động từ hệ điều hành cài đặt trên ổ dĩa cứng, tuy nhiên trong một số trường hợp khi muốn cài đặt hệ điều hành hoặc chạy các chương trình tiện ích thì cần phải khởi động từ một thiết bị khác như ổ dĩa CD-ROM, thiết bị lưu trữ USB, ổ dĩa mềm,...

Việc thiết lập này được thực hiện thông qua chương trình tiện ích BIOS Setup có sẵn trong máy. Có nhiều chương trình BIOS Setup khác nhau, thông thường truy cập vào BIOS Setup bằng cách nhấn phím Delete (DEL) khi xuất hiện màn hình đầu tiên ngay sau khi bật máy, một số máy sử dụng phím F1, F2, F10, Esc, Ctrl + Esc, Alt + Esc, Ctrl + Alt + Esc, Ctrl + Alt + Enter, Ins.

Sau đây là cách thiết lập khởi động từ CD-ROM trước cho một số đời máy vi tính có các chương trình BIOS Setup khác nhau:

AMI BIOS

 • Khởi động máy, khi hiện ra màn hình kiểm tra việc khởi động, nhấn phím Delete (DEL) để vào chương trình BIOS Setup.

AMI BIOS
AMI BIOS

 • Trong BIOS Setup Utility dùng phím mũi tên trái/phải chọn Menu Boot, dùng phím mũi tên lên/xuống chọn Boot Device Priority, dùng phím dấu +/- để thay đổi thông số trong 1st Boot DeviceCDROM2nd Boot DeviceHard Drive. Nhấn phím F10 để lưu các thay đổi và thoát khỏi BIOS Setup.

AMI BIOS Setup Utility
AMI BIOS Setup Utility

AWARD BIOS

 • Khởi động máy, khi hiện ra màn hình kiểm tra việc khởi động, nhấn phím Delete (DEL) để vào chương trình BIOS Setup.

AWARD BIOS
AWARD BIOS

 • Trong BIOS Setup Utility dùng phím mũi tên lên/xuống/trái/phải chọn Advanced Bios Features và nhấn phím Enter.

Award Advanced Bios Features
Award Advanced Bios Features

 • Dùng phím mũi tên lên/xuống để chọn First Boot Device, dùng phím dấu +/- hoặc Page-Up/Page-Down để thay đổi thông số trong First Boot DeviceCDROM Second Boot DeviceHDD-0 (ổ dĩa cứng). Nhấn phím F10 để lưu các thay đổi và thoát khỏi BIOS Setup.

Award BIOS Setup Utility
Award BIOS Setup Utility

 

DELL BIOS

 • Khởi động máy, khi hiện ra màn hình Logo DELL, nhấn phím F2 để vào chương trình BIOS Setup.

DELL BIOS
DELL BIOS

 • Dùng phím mũi tên lên/xuống để chọn Boot Sequence, dùng phím dấu +/- để chuyển IDE CD-ROM Device lên vị trí số 1 và nhấn phím Space để chọn. Nhấn phím ESC và chọn Save settings and exit để lưu các thay đổi và thoát khỏi BIOS Setup.

DELL Boot Sequence
DELL Boot Sequence

 • Một số máy cho phép nhấn phím F12 để hiện ra Boot Device Menu để chọn ổ dĩa khởi động.

nhấn phím F12 để hiện ra Boot Device Menu
nhấn phím F12 để hiện ra Boot Device Menu

PHOENIX BIOS

Loại 1

 • Khởi động máy, khi hiện ra màn hình kiểm tra việc khởi động, nhấn phím F2 để vào chương trình BIOS Setup.

PHOENIX BIOS
PHOENIX BIOS

 • Trong BIOS Setup Utility dùng phím mũi tên lên/xuống/trái/phải chọn Bios Features SETUP và nhấn phím Enter.

Phoenix BIOS Setup Utility
Phoenix BIOS Setup Utility

 • Dùng phím mũi tên lên/xuống để chọn Boot Sequence, dùng phím dấu +/- hoặc Page-Up/Page-Down để thay đổi thông số thành A,CDROM,C hoặc CD-ROM,C,A sao cho CD-ROM luôn đứng trước C. Nhấn phím F10 để lưu các thay đổi và thoát khỏi BIOS Setup.

Phoenix Boot Sequence
Phoenix Boot Sequence

Loại 2

 • Khởi động máy, khi hiện ra màn hình kiểm tra việc khởi động, nhấn phím F2 để vào chương trình BIOS Setup. Trong BIOS Setup Utility dùng phím mũi tên trái/phải chọn Boot.
 • Dùng phím mũi tên lên/xuống để chọn ổ dĩa CD-ROM Drive và nhấn phím + (bên bàn phím số) để di chuyển lên nó trên hàng đầu tiên (phím dấu - là di chuyển xuống dưới). Các thiết bị sẽ được ưu tiên khởi động  theo vị trí thứ tự này.

Phoenix BIOS Setup Utility
Phoenix BIOS Setup Utility

 • Sau khi sắp xếp xong nhấn phím F10 để thoát hoặc vào Menu Exit chọn Exit Saving Changes.

Exit Saving Changes
Exit Saving Changes

 • Nhấn Ok khi xuất hiện hộp cảnh báo.

Phoenix setup conrfirm
Phoenix setup conrfirm

 • Thông thường khi khởi động ở màn hình đầu tiên hệ thống sẽ báo cho biết là sử dụng phím nào để vào Bios Setup (thường là nhấn phím Del hoặc phím F2), nếu không nhìn kịp thì hãy nhấn phím Pause/Break để dừng màn hình lại.
 • Cách  thực hiện trong chương trình Bios Setup của các máy khác cũng tương tự, chỉ cần lưu ý cách nhấn phím để truy cập vào chương trình, còn các thuật ngữ bên trong và cách làm cũng tương tự.
 • Nếu không kịp nhấn phím để truy cập vào BIOS Setup thì có thể nhấn một lúc cả 3 phím Ctrl + Alt + Delete hoặc nút Reset để khởi động máy lại.


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.