Các ổ dĩa ngoài tên (Label) do người sử dụng đặt còn được Windows gán cho các ký tự (C:, D:, E:,...), đôi khi các ký tự này không đúng do việc phân chia hoặc gắn thêm ỗ dĩa sau khi cài đặt Windows, bạn có thể sắp xếp lại các ký tự ổ dĩa này theo thứ tự hoặc theo ý thích của bạn.

Thay đổi ký tự của ổ dĩa

 • Thí dụ trong máy của bạn có ổ dĩa cứng DISK C có ký tự C:, ổ dĩa cứng DISK D có ký tự E: và ổ CD có ký tự là D:

Các ổ dĩa trong máy vi tính
Các ổ dĩa trong máy vi tính

 • Nhấn phải chuột vào biểu tượng (Icon) My Computer, chọn Manage trong Menu.

chọn Manage
chọn Manage

 • Trong Computer Management chọn Disk Management.

Disk Management
Disk Management

1. Nhấn phải chuột vào ổ dĩa CD-ROM, chọn Change Drive Letter and Path...

Change Drive Letter and Path
Change Drive Letter and Path

2. Trong Change Drive Letter and Path for D: chọn Change.

change drive
change drive

3. Trong Change Drive Letter and Path chọn F, nhấn Ok và khi xuất hiện bảng xác nhận nhấn Yes.

drive letter select
drive letter select

 • Bây giờ ổ dĩa CD đã được gán ký tự F:
 • Bạn hãy tiếp tục thay đổi ký tự cho DISK D (E:) thành (D:) bằng cách làm giống như bước 1 và 2.
  • Ở bước 3 bạn sẽ chọn D
  • Bây giờ DISK D được gán ký tự D:
  • Bạn hãy đổi ký tự của ổ CD từ F: thành E:
 • Thoát khỏi Computer Management bằng cách nhấn nút X (góc trên bên phải).

Bây giờ ổ dĩa trên máy của bạn có sẽ có các ký tự: DISK C (C:), DISK D (D:) và ổ CD (E:)

Các ổ dĩa đã được đổi tên
Các ổ dĩa đã được đổi tên

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.