Những đôi sandan vừa kiểu cách vừa nữ tính, mang lại cho bạn sự tự tin, thoải mái trong mùa hè này. Sau đây là một số sandan kiểu mới.

sandan_kieu_1.jpgsandan_kieu_2.jpg

sandan_kieu_3.jpgsandan_kieu_4.jpg

sandan_kieu_5.jpgsandan_kieu_6.jpg

sandan_kieu_7.jpgsandan_kieu_8.jpg

sandan_kieu_9.jpgsandan_kieu_10.jpg

sandan_kieu_11.jpgsandan_kieu_12.jpg

BuaXua.vn (St)