Gmail là một dịch vụ thư điện tử trực tuyến của Google, khi bạn đăng ký hộp thư gmail thì cũng chính là đăng ký tài khoản Google. Tài khoản này không chỉ sử dụng hộp thư Gmail mà còn được sử dụng chung trong các ứng dụng khác của Google. Google thường xuyên thay đổi biểu mẫu và chính sách đăng ký tài khoản của mình nhằm đem lại sự tiện lợi và bảo mật cho người sử dụng.

Đăng ký tài khoản Gmail

  • Sau đây là biểu mẫu đăng ký tài khoản mới nhất của google:

Biểu mẫu đăng ký tài khoản mới nhất của google

  • Trong biểu mẫu mới này, Google có mục cho phép khai báo số điện thoại và địa chỉ email hiện có của bạn để giúp đảm bảo sự an toàn cho tài khoản của bạn nói chung và hộp thư Gmail nó riêng. Việc khai báo thông tin này là cần thiết, tuy nhiên bạn không cần phải khai báo số điện thoại và địa chỉ email khi đăng ký nếu như không có hoặc không muốn. 

* Xem hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản Gmail.

 

BuaXua.vn