Thông tin người sử dụng trong MS Word sẽ được tự động tích hợp vào mỗi tập tin văn bản Word khi chúng được tạo ra để giúp cho những người sử dụng tập tin này sẽ biết được nguồn gốc của chúng. Thông tin này được khai báo lúc cài đặt chương trình, tuy nhiên người sử dụng có thể thay đổi lại theo ý mình bất cứ lúc nào.

Cách thay đổi thông tin người sử dụng trong MS Word 2003
Cách thay đổi thông tin người sử dụng trong MS Word 2003

Thông tin của tập tin sẽ được tự động hiển thị mỗi khi chỉ con trỏ chuột vào biểu tượng của tập tin.

Thông tin người sử dụng của tập tin Word
Thông tin người sử dụng của tập tin Word

Cách thay đổi thông tin người sử dụng trong MS Word 2003

  • Truy cập vào trình đơn Tools
  • Chọn Options.

Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options
Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options

Trong của sổ Options bạn hãy chọn màn hình User Information thiết lập các thông số như sau:

  • Name: Tên của bạn.
  • Initials: Tên viết tắt (Ký hiệu).
  • Mailing address: Địa chỉ Email của bạn.

Thay đổi thông tin người sử dụng trong MS Word 2003
Thay đổi thông tin người sử dụng trong MS Word 2003

  • Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK để đồng ý.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.