Thông thường văn bản được trình bày theo chiều dọc (đứng) của trang giấy. Tuy nhiên trong một số trường hợp cũng cần phải định dạng văn bản theo chiều ngang cho phù hợp với nội dung văn bản. Word cho phép xoay giấy giấy rất đa dạng, có thể thiết lập cho từng trang khác nhau trong cùng một tập tin văn bản.

Xoay giấy theo chiều ngang

Truy cập vào Menu File và chọn Page Setup

Page Setup
Page Setup

Trong Page Setup, chọn tab Margins sau đó chọn trong mục orientation như sau:

  • Portrait: Giấy đứng, văn bản được trình bày theo chiều dọc của trang giấy.
  • Landscape: Giấy ngang, văn bản được trình bày theo chiều ngang của trang giấy.

Sau khi thực hiện xong nhấn Ok để đồng ý.

orientation
orientation

Thiết lập chiều giấy mặc định cho văn bản

  • Nếu muốn sử chiều giấy này làm chuẩn mặc định trong tất cả các văn bản từ này về sau thì cũng thực hiện các bước như trên nhưng sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Default. Khi xuất hiện hộp thông báo thì nhấn Yes để đồng ý.

chọn làm mặc định
chọn làm mặc định

  • Có thể thay đổi chiều giấy bất cứ lúc nào tùy ý. 
  • Chiều giấy có thể được thiết lập khác nhau cho từng trang trong cùng một văn bản.
  • Sau khi xoay chiều giấy cần kiểm tra lại lề của trang giấy xem có phù hợp hay không.


BuaXua.vn