Tiêu đề đầu trang (Header) và cuối trang (Footer) thường được sử dụng trong các văn bản có nhiều trang như luận văn, đây là nơi dùng để ghi thông tin về văn bản và đánh số trang. Word cho phép khoảng cách này rất đa dạng, có thể thiết lập cho từng trang khác nhau trong cùng một tập tin văn bản.

Định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang

Truy cập vào Menu File và chọn Page Setup

Page Setup
Page Setup

Trong Page Setup, chọn tab Layout sau đó thiết lập khoảng cách cho tiêu đề đầu trang (Header) và khoảng cách cho tiêu đề cuối trang (Footer) trong mục Header and Footer như sau:

  • Header: Khoảng cách từ cạnh phía trên của trang giấy tới dòng tiêu đề đầu trang.
  • Footer: Khoảng cách từ cạnh dưới của trang giấy tới dòng tiêu đề cuối trang.

Sau khi thực hiện xong nhấn Ok để đồng ý.

Header and Footer
Header and Footer

Thiết lập khoảng cách mặc định tiêu đề đầu trang và cuối trang

  • Nếu muốn sử dụng khoảng cách này làm chuẩn mặc định trong tất cả các văn bản từ nay về sau thì cũng thực hiện các bước như trên nhưng sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Default. Khi xuất hiện hộp thông báo thì nhấn Yes để đồng ý.

Chọn làm mặc định
Chọn làm mặc định

  • Khoảng cách của tiêu đề đầu trang và cuối trang phải nhỏ hơn khoảng cách lề trên (Top) và lề dưới (Bottom) của trang giấy.
  • Có thể thay đổi khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang giấy bất cứ lúc nào tùy ý.
  • Khoảng cách lề giấy có thể được thiết lập khác nhau cho từng trang trong cùng một văn bản.


BuaXua.vn