Tiêu đề đầu trang - Header và cuối trang - Footer thường được sử dụng trong các văn bản có nhiều trang như luận văn, đây là vị trí dùng để ghi thông tin về văn bản và đánh số trang. Word 2003 cho phép tạo khoảng cách này rất đa dạng, bạn có thể thiết lập nó cho từng trang khác nhau trong cùng một tập tin văn bản.

Định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang

Truy cập vào Menu File và chọn Page Setup

Thiết lập đúng kích thước khổ giấy - Page Setup
Thiết lập đúng kích thước khổ giấy - Page Setup

Trong Page Setup, bạn hãy chọn màn hình Layout sau đó thiết lập khoảng cách cho tiêu đề đầu trang - Header và khoảng cách cho tiêu đề cuối trang - Footer trong mục Header and Footer như sau:

  • Header: Khoảng cách từ cạnh phía trên của trang giấy tới dòng tiêu đề đầu trang. Khoảng cách chuẩn là từ 1 - 1.5cm
  • Footer: Khoảng cách từ cạnh dưới của trang giấy tới dòng tiêu đề cuối trang. Khoảng cách chuẩn là từ 1 - 1.5cm

Tùy chọn Apply to Whole document dùng để áp dụng kích thước này cho tất cả các trang trong tập tin văn bản.

Sau khi thực hiện xong bạn nhấn Ok để đồng ý.

Định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang Header and Footer
Định khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang Header and Footer

Thiết lập khoảng cách mặc định tiêu đề đầu trang và cuối trang

  • Nếu muốn sử dụng khoảng cách này làm chuẩn mặc định trong tất cả các văn bản từ nay về sau thì cũng thực hiện các bước như trên nhưng sau khi thực hiện xong thì nhấn vào nút Default.

Thiết lập khoảng cách mặc định tiêu đề đầu trang và cuối trang
Thiết lập khoảng cách mặc định tiêu đề đầu trang và cuối trang

  • Khi xuất hiện hộp thông báo bạn nhấn Yes để đồng ý.

Chọn làm mặc định
Chọn làm mặc định

  • Khoảng cách của tiêu đề đầu trang và cuối trang phải nhỏ hơn khoảng cách lề trên - Top và lề dưới - Bottom của trang giấy.
  • Bạn có thể thay đổi khoảng cách cho tiêu đề đầu trang và cuối trang giấy bất cứ lúc nào tùy ý.
  • Khoảng cách tiêu đề có thể được thiết lập khác nhau cho từng trang trong cùng một văn bản.

Xem hướng dẫn Cách định khoảng cách lề cho văn bản trong MS Word 2003