Trong chương trình soạn thảo văn bản MS Word, WordArt là một công cụ giúp tạo hiệu ứng đặc biệt làm cho văn bản trở thành hình ba chiều, có thể xoay, tạo bóng, kéo giãn,... và các hiệu ứng này có thể thay đổi được. WordArt thường được dùng để tạo tiêu đề lớn và trang trí cho văn bản.

Sử dụng công cụ WordArt

 • Khi muốn sử dụng công cụ WordArt bạn hãy truy cập vào trình đơn Insert và chọn Pictures, tại trình đơn tiếp theo bạn hãy chọn WordArt để thư viện mẫu WordArt (WordArt Gallery).

Trình đơn WordArt
Trình đơn WordArt

Chèn WordArt vào nội dung văn bản

 • Trong thư viện mẫu WordArt, bạn hãy nhấn nút trái chuột vào mẫu nào mình thích để chọn nó và sau đó nhấn Ok để đồng ý.

Thư viện mẫu WordArt
Thư viện mẫu WordArt

 • Tiếp theo bạn hãy nhập các ký tự, văn bản muốn tạo WordArt và định dạng cho chúng bằng các công cụ có sẵn. Sau khi thực hiện xong nhấn Ok để đồng ý.

Nhập các ký tự văn bản muốn tạo WordArt
Nhập các ký tự văn bản muốn tạo WordArt

 • WordArt sau khi được chèn vào văn bản có thể được di chuyển đến vị trí khác bằng cách nhấn và giữ nút trái chuột vào hình ảnh và di chuyển đến vị trí khác. Bạn cũng có thể sử dụng các nút canh lề trái (Align Left), canh giữa (Center) và canh phải (Align Right) để định vị trí cho hình ảnh.
 • Khi muốn phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, bạn hãy chọn hình ảnh và nhấn và giữ nút trái chuột vào một trong các nút vuông nằm ở bốn góc của hình ảnh sau đó kéo vào trong để thu nhỏ hoặc kéo ra ngoài để phóng to hình ảnh.

Phóng to hoặc thu nhỏ WordArt
Phóng to hoặc thu nhỏ WordArt

 • Theo mặc định thì WordArt sẽ có màu sắc giống như mẫu đã chọn trong thư viện lúc đầu, tuy nhiên bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách chọn WordArt và vào trình đơn Format và chọn Wordart. Cách thực hiện cũng giống như định dạng Auto Shapes.

Format WordArt
Format WordArt

 • Ngoài ra, khi nhấn chuột chọn hình ảnh sẽ xuất hiện một thanh công cụ WordArt. Các nút lệnh trên thanh công cụ này cho phép bạn thực hiện một số thao tác cơ bản như sau:

Thanh công cụ WordArt
Thanh công cụ WordArt

 1. Insert WordArt: Chèn một WordArt khác vào văn bản.
 2. Edit Text: Chỉnh sửa lại văn bản trong WordArt.
 3. WordArt Gallery: Thay đổi kiểu WordArt khác.
 4. Format WordArt: Thay đổi định dạng, màu sắc của WordArt.
 5. WordArt Shape: Thay đổi kiểu WordArt theo các hình dạng khác
 6. Text Wrapping: Trình bày văn bản xung quanh WordArt
 7. WordArt Same Letter Heights: Làm cho các ký tự trong WordArt cao bằng nhau.
 8. WordArt Vertical Text: thay đổi các ký tự của WordArt theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
 9. WordArt Alignment: Định vị WordArt
 10. WordArt Character Spacing: Thay đổi khoảng cách giữa các ký tự trong WordArt

Nếu thanh công cụ WordArt này không xuất hiện thì bạn có thể cho nó hiển thị bằng cách vào trình đơn View và chọn Toolbars, tại trình đơn tiếp theo bạn hãy đánh dấu chọn WordArt.

Hiển thị thanh công cụ WordArt
Hiển thị thanh công cụ WordArt


BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.