Hình ảnh sau khi được chèn vào nội dung văn bản thường sẽ nằm cố định và tách rời với văn bản làm cho bố cục của trang văn bản không được đẹp. Chức năng Text Wrapping trong MS Word sẽ giúp trình bày văn bản và hình ảnh theo nhiều kiểu khác nhau để phù hợp với nội dung của văn bản.

Truy cập vào chức năng Text Wrapping

Trong MS Word 2003, bạn có thể truy cập vào chức năng Text Wrapping bằng cách sau:

 • Truy cập vào trình đơn View và chọn Toolbars, chọn tiếp Drawing trong danh sách công cụ để hiển thị thanh công cụ Drawing trong cửa sổ soạn thảo.

Hiển thị thanh công cụ Drawing
Hiển thị thanh công cụ Drawing

 • Thanh công cụ Draw sẽ nằm phía dưới cửa sổ soạn thảo.

Thanh công cụ Drawing
Thanh công cụ Drawing

 • Nhấn vào công cụ Draw và chọn Text Wrapping, chức năng này sẽ giúp trình bày văn bản và hình ảnh.

Chức năng Text Wrapping
Chức năng Text Wrapping

Sử dụng chức năng Text Wrapping

Sau khi chèn các đối tượng như hình ảnh, AutoShapes, WordArt,... vào văn bản, bạn phải nhấn chuột để chọn một đối tượng thì chức năng Text Wrapping mới cho phép thực hiện.

Các kiểu Text Wrapping
Các kiểu Text Wrapping

Các kiểu Text Wrapping

Trong chức năng Text Wrapping có các kiểu trình bày như sau:

 • In Line With Text: Văn bản và ảnh sẽ nằm trên cùng một dòng với nhau, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi chèn các biểu tượng, hình ảnh nhỏ,... bổ sung vào dòng văn bản

Text Wrapping - In Line With Text
Text Wrapping - In Line With Text

 • Square: Văn bản nằm xung quanh ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng để trang trí hoặc khi muốn ghi chú ảnh.

Text Wrapping - Square
Text Wrapping - Square

 • Tight: Văn bản nằm áp sát hai bên ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn trang trí cho nội dung văn bản.

Text Wrapping - Tight
Text Wrapping - Tight

 • Behind Text: Văn bản hiển thị bên trên ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn dùng ảnh làm nền cho văn bản.

Text Wrapping - Behide Text
Text Wrapping - Behide Text

 • In Front of Text: Văn bản hiển thị bên dưới ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn dùng để che một phần văn bản.

Text Wrapping - In Front of Text
Text Wrapping - In Front of Text

 • Top and Bottom: Văn bản nằm trước và sau ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn mình họa cho đoạn văn bản.

Text Wrapping - Top and Bottom
Text Wrapping - Top and Bottom

 • Through: Văn bản nằm áp sát xung quanh ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn trang trí cho nội dung văn bản.

Text Wrapping - Through
Text Wrapping - Through

 • Edit Wrap Points: Chức năng cho phép thay đổi hình dáng, vị trí của văn bản bao xung quanh hình ảnh.

Edit Wrap Points
Edit Wrap Points

 • Các kiểu trình bày này đều có thể áp dụng chung cho các đối tượng khác như Picture, Clip Art, AutoShapes, WordArt,...
 • Nếu bạn muốn dễ dàng di chuyển các đối tượng trong văn bản thì hãy chọn kiểu trình bày (Layout) cho chúng là Through.
 • Nếu các đối tượng được đặt trong khung vẽ thì bạn chỉ có thể trình bày cho khung vẽ mà thôi.

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.