Microsoft Excel 2003 là một ứng dụng bảng tính trong bộ Microsoft Office 2003. Bảng tính là một chương trình kế toán cho máy tính. Bảng tính chủ yếu được sử dụng để làm việc với số và văn bản. Bảng tính có thể giúp sắp xếp thông tin, như sắp xếp thứ tự một danh sách tên hoặc sắp xếp các bản ghi, tính toán và phân tích thông tin bằng các công thức toán học.

Trong bài này, bạn sẽ làm quen với Excel và biết được các thành phần trong cửa sổ Excel 2003.

Cửa sổ Excel 2003

Các phần cơ bản của một cửa sổ bảng tính Excel 2003
Các phần cơ bản của một cửa sổ bảng tính Excel 2003

Nhiều thành phần bạn thấy trong cửa sổ của Excel 2003 là cơ bản trong hầu hết các chương trình phần mềm khác của Microsoft Office 2003, bao gồm Word, PowerPoint và các phiên bản Excel trước và một số khác dành riêng cho phiên bản Excel này.

Workbook - Tập tin bảng tính

Là tập tin bảng tính được tạo bởi Excel. Các tập tin Excel có phần mở rộng là .xls

Title bar - Thanh tiêu đề

Title bar - Thanh tiêu đề của Excel 2003
Title bar - Thanh tiêu đề của Excel 2003

Thanh tiêu đề hiển thị cả tên của ứng dụng Excel và tên của Workbook.

Menu bar - Thanh trình đơn

Menu bar - Thanh trình đơn của Excel 2003
Menu bar - Thanh trình đơn của Excel 2003

Thanh trình đơn hiển thị tất cả các danh mục có sẵn để sử dụng trong Excel 2003. Nội dung của bất kỳ danh mục nào cũng có thể được hiển thị bằng cách nhấp nút chuột trái vào tên của nó.

Toolbar - Thanh công cụ

Toolbar - Thanh công cụ của Excel 2003
Toolbar - Thanh công cụ của Excel 2003

Thanh công cụ với các nút chức năng giúp bạn thực hiện các lệnh xử lý một cách nhanh chóng. Bạn có thể di chuyển, ẩn, hiện thanh công cụ cũng như thêm hoặc bớt các nút chức năng trên thanh công cụ.  

Một số lệnh trong trình đơn có hình ảnh hoặc biểu tượng liên quan đến chúng. Những biểu tượng này cũng có thể xuất hiện dưới dạng các phím tắt trên thanh công cụ.

Các lệnh trong trình đơn File của excel 2003
Các lệnh trong trình đơn File của excel 2003

Column headings  - Tiêu đề cột

Column headings  - Tiêu đề cột của Excel 2003
Column headings  - Tiêu đề cột của Excel 2003

Mỗi bảng tính Excel chứa 256 cột. Mỗi cột được đặt tên bằng một chữ cái hoặc kết hợp các chữ cái.

Row headings  - Tiêu đề hàng

Row headings  - Tiêu đề hàng của Excel 2003
Row headings  - Tiêu đề hàng của Excel 2003

Mỗi bảng tính chứa 65.536 hàng. Mỗi hàng được đặt tên theo một số.

Name Box - Hộp tên

Name Box - Hộp tên của ô trong Excel 2003
Name Box - Hộp tên của ô trong Excel 2003

Hộp tên hiển thị địa chỉ của của ô đang được chọn hoặc đang được sử dụng.

Formula bar  - Thanh công thức

Formula bar  - Thanh công thức của Excel 2003
Formula bar  - Thanh công thức của Excel 2003

Thanh công thức hiển thị thông tin được bạn nhập vào hoặc khi bạn nhập thông tin vào ô đang chọn. Nội dung của một ô cũng có thể được chỉnh sửa trong thanh công thức này.

Cell - ô

Cell - ô trong bảng tính Excel 2003
Cell - ô trong bảng tính Excel 2003

Một ô là một giao điểm của một cột và hàng. Mỗi ô có một địa chỉ ô duy nhất. Trong hình trên, địa chỉ ô của ô đã chọn là C3. Đường viền đậm xung quanh ô được chọn được gọi là con trỏ ô - Cell Pointer.

Sheet tabs - Các trang bảng tính và nút điều hướng

Sheet tabs - Các trang bảng tính và nút điều hướng của Excel 2003
Sheet tabs - Các trang bảng tính và nút điều hướng của Excel 2003

Các trang bảng tính tách một tập tin bảng tính - Workbook thành các bảng tính - Worksheet độc lập. Một Workbook mặc định sẽ có 3 Worksheet. Mỗi Workbook phải chứa ít nhất 1 Worksheet.

Các nút điều hướng cho phép bạn di chuyển đến một Worksheet khác trong Workbook. Chúng được sử dụng để hiển thị bảng tính đầu tiên, trước, tiếp theo và cuối cùng trong Workbook.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.