Các trang web thường có chức năng chia sẻ tin tức của mình thông qua công nghệ RSS Feeds. Người sử dụng sẽ chọn lựa được các chủ đề mình quan tâm nên rất thuận tiện khi theo dõi tin tức mới. Joomla! cũng có chức năng cho phép lấy tin RSS tự động bằng Component News Feeds, mặc định component này đã có sẵn khi cài đặt Joomla!

Sau đây là cách sử dụng Component News Feeds trong Joomla! 1.5 để quản lý và lấy tin RSS Feeds:

Trong phần quản lý Joomla! Admin, truy cập vào menu Components -> News Feeds và chọn Categories để tạo các chuyên mục phân loại nguồn tin tức.

news_feed_categories
news_feed_categories

Nhấn New để tạo Category mới.

new_category
new_category

Đặt tên cho Category tùy ý và nhấn Save để lưu lại.

category
category

 • Tiếp tục tạo thêm nhiều Category khác nếu muốn.

 Chọn Tab Feeds và nhấn New để tạo một Feed mới dùng để lấy tin từ nguồn cấp.

new_feed
new_feed

Thực hiện các thiết lập để lấy tin từ nguồn cấp tin như sau:

news_feed
news_feed

 1. Đặt tên cho nguồn cấp tin này.
 2. Đặt tên dùng để hiển thị trong địa chỉ URL, thông thường mục này được để trống và Joomla! sẽ tự động thêm vào khi Save.
 3. Chọn Yes để hiển thị Feed này.
 4. Chọn Category để chứa Feed này, thông thường các Feed có cùng chủ đề hay có cùng nguồn cấp tin sẽ để chung với nhau.
 5. Nhập địa chỉ URL của nguồn cấp tin RSS.
 6. Số lưọng tin được hiển thị, mặc định là 5.
 7. Thời gian lưu Feed, tính bằng phút. Sau thời gian này nội dung Feed sẽ được cập nhật mới theo nguồn cấp tin.
 • Sau khi thiết lập xong nhấn Save để lưu lại. Tiếp tục tạo thêm các Feed khác nếu cần thiết.

Cách lấy địa chỉ URL của nguồn cấp tin như sau: 

- Truy cập vào trang web và chọn chuyên mục, chủ đề muốn lấy tin. Nếu trang web có chức năng cấp tin thì sẽ thấy biểu tượng hình  feed_icon có thể kèm theo ký tự XML XML_icon hoặc RSS RSS_icon

- Nhấn vào biểu tượng này để mở trang cấp tin. Bỏ qua phần nội dung, chỉ cần sao chép (copy) phần địa chỉ URL của nguồn cấp tin là được.

feed_url
feed_url
 

- Tiếp tục thực hiện cách này để lấy thêm địa chỉ URL của các chuyên mục, chủ đề khác nếu muốn. 

Truy cập vào phần quản lý Menu (Menus) để tạo thêm Menu có kiểu (Type) là News Feeds dùng để hiển thị các tin tức được lấy về. Có 3 kiểu để lựa chọn như sau:

news_feed_menu
news_feed_menu

 1. Hiển thị danh sách của tất cả các Category chứa Feed.
 2. Hiển thị các Feed được chứa trong một Category được chỉ định. Nếu chọn kiểu này thì phải chọn tiếp Category muốn hiển thị.
  select_category
  select_category
   
 3. Hiển thị nội dung của một Feed. Nếu chọn kiểu này thì phải chọn tiếp Feed muốn hiển thị.
  select_feed
  select_feed
   

Các thông số chung cho cả 3 kiểu:

news_feed_menu_parameters
news_feed_menu_parameters

 1. Theo mặc định, các Category và Feed sẽ được hiển thị theo danh sách (List). Các thông số này sẽ cho phép hiển thị theo dạng bảng.
 2. Tùy chọn hiển thị nội dung giới thiệu, mô tả và số lượng Feed trong mỗi Category.
 3. Hiển thị hình ảnh trong tin tức.
 4. Hiển thị nội dung giới thiệu của Feed.
 5. Hiển thị nội dung giới thiệu của tin tức.
 6. Giới hạn số lượng ký tự trong phần nội dung giới thiệu của tin tức. Nếu nhập 0 (số không) thì sẽ không giới hạn.
 • Sau khi thực hiện xong nhấn Save để lưu lại.
 • Có thể tạo thêm nhiều Menu cho mỗi Category hoặc Feed khác nhau nếu muốn.


www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.