Khi chèn bảng, bạn có thể tính toán để có được đúng số lượng dòng và cột trong bảng, tuy nhiên bất cứ lúc nào bạn cũng vẫn có thể thêm và bớt dòng hoặc cột  của bảng một cách rất dễ dàng thông qua các thanh công cụ và trình đơn dành riêng cho bảng biểu của MS Word 2003.

Chèn thêm dòng hoặc cột vào bảng

 • Khi muốn chèn nhanh thêm một dòng vào bảng bạn hãy đặt dấu nháy chuột vào ô cuối cùng và nhấn nút Tab trên bàn phím. Một dòng mới sẽ được tạo ngay bên dưới dòng cuối cùng của bảng.
 • Khi muốn chèn nhanh thêm một cột vào bảng bạn thự hiện bằng cách chọn nguyên một cột và nhấn nút phải chuột vào vị trí đang chọn sau đó chọn Insert Columns. Một cột mới sẽ được chèn vào ngay bên trái của cột được chọn.

Chèn thêm dòng vào bảng
Chèn thêm dòng vào bảng

 • Ngoài ra bạn có thể chèn dòng hoặc cột vào bảng từ trình đơn Table. Khi muốn chèn thêm dòng hoặc cột vào bảng, bạn hãy đặt dấu nháy chuột vào một ô của bảng và truy cập vào trình đơn Table sau đó chọn Insert, trong trình đơn Insert có các lệnh chèn dòng hoặc cột như sau:

Các lệnh chèn thêm dòng và cột vào bảng
Các lệnh chèn thêm dòng và cột vào bảng

  • Columns to the Left: Chèn thêm cột vào bên trái của vị trí đặt dấu nháy chuột.
  • Columns to the Right: Chèn thêm cột vào bên phải của vị trí đặt dấu nháy chuột.
  • Row Above: Chèn thêm dòng vào bên trên của vị trí đặt dấu nháy chuột.
  • Row Below: Chèn thêm dòng vào bên dưới của vị trí đặt dấu nháy chuột.
 • Bạn cũng có thể tiếp tục dùng các cách này để chèn thêm một dòng hoặc cột nữa vào bảng.
 • Nếu bạn muốn chèn nhiều dòng hoặc cột cùng lúc thì hãy chọn đúng số lượng dòng hoặc cột muốn chèn trước khi nhấn thực hiện lệnh chèn, chọn bao nhiêu dòng hoặc cột thì sẽ chèn cùng lúc bấy nhiêu dòng hoặc cột vào bảng.

Xóa bớt dòng hoặc cột trong bảng

 • Khi muốn xóa một dòng hoặc cột trong bảng bạn hãy nhấn nút phải chuột vào ô của dòng hoặc cột muốn xóa và chọn Delete Cell.

Chọn Delete Cell để xóa dòng hoặc cột trong bảng
Chọn Delete Cell để xóa dòng hoặc cột trong bảng

 • Trong hộp thoại Delete Cells bạn hãy chọn Delete entire row để xóa dòng hoặc Delete entire column để xóa cột.

Hộp thoại Delete Cells
Hộp thoại Delete Cells

 • Khi muốn xóa nhanh một hoặc nhiều cột trong bảng, bạn hãy chọn một hay nhiều cột và nhấn nút phải chuột vào vị trí đang chọn sau đó nhấn chuột vào Delete Columns để xóa cột.

Xóa nhanh một hoặc nhiều cột trong bảng
Xóa nhanh một hoặc nhiều cột trong bảng

 • Ngoài ra bạn có thể xóa dòng hoặc cột trong bảng từ trình đơn Table. Khi muốn xóa bớt một dòng hay cột trong bảng, bạn hãy chọn dòng hay cột muốn xóa và truy cập vào trình đơn Table sau đó chọn Delete, trong trình đơn Delete chọn tiếp Columns để xóa cột hoặc chọn Rows để xóa dòng.

Xóa dòng hoặc cột trong bảng từ trình đơn Table
Xóa dòng hoặc cột trong bảng từ trình đơn Table

 • Bạn cũng có thể tiếp tục dùng các cách này để xóa thêm một dòng hoặc cột nữa trong bảng.
 • Nếu bạn muốn xóa nhiều dòng hoặc cột cùng lúc thì hãy chọn đúng số lượng dòng hoặc cột muốn xóa trước khi thực hiện lệnh xóa, những dòng hoặc cột được chọn sẽ bị xóa khỏi bảng.

BuaXua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.