Hàm là một công thức được lập sẵn giúp thực hiện các phép toán học thông dụng trong Excel. Các hàm sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tạo các công thức dài và phức tạp. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm SUM để tìm tổng của một phạm vi ô thay vì tạo công thức cộng từng ô với nhau.

Excel 2003 có nhiều hàm khác nhau. Mỗi hàm có một cách sử dụng cụ thể, được gọi là cú pháp, phải được tuân thủ nghiêm ngặt để hàm hoạt động chính xác.

Sử dụng hàm đúng cú pháp trong Excel 2003

 • Tất cả các hàm đều bắt đầu bằng dấu =
 • Sau dấu = là tên hàm.
 • Thêm một hoặc nhiều đối số, văn bản hoặc tham chiếu ô nằm trong dấu ngoặc đơn. Nếu có nhiều hơn một đối số, hãy phân tách từng đối số bằng dấu phẩy , 

Hàm có một đối số trong Excel 2003

Hàm có một đối số trong Excel 2003
Hàm có một đối số trong Excel 2003

Hàm có hai đối số trong Excel 2003

Hàm có hai đối số trong Excel 2003
Hàm có hai đối số trong Excel 2003

Excel thực sự có hàng trăm hàm khác nhau để hỗ trợ tính toán của bạn. Các hàm của Excel có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và đau đầu khi muốn tạo một công thức phức tạp.

Cách sử dụng hàm cơ bản trong Excel 2003

Tính tổng các số trong một phạm vi ô

Hàm AutoSum cho phép bạn tạo một công thức bao gồm một phạm vi nhiều ô trong một cột hoặc nhiều ô trong một hàng. Để tính tổng của một phạm vi ô bạn làm như sau.

 1. Nhập các số được đưa vào công thức trong các ô của cột B từ ô B2 đến ô B6
 2. Nhấp chuột vào giữa ô đầu tiên là B2 và giữ nguyên nút chuột sau đó kéo xuống ô B6 để đưa một pham vi các ô này vào trong công thức.
 3. Trên thanh công cụ chuẩn, nhấp vào nút AutoSum.
 4. Kết quả tổng các số được hiển thị trong ô B7 hoặc ô ngay bên dưới phạm vi số đã chọn.

Tính tổng các số trong một phạm vi ô
Tính tổng các số trong một phạm vi ô

Tìm trung bình của các số trong một phạm vi ô

Hàm Average giúp tính trung bình của một dãy số. Bạn có thể chọn hàm Average từ trình đơn AutoSum. Để tính trung bình của các số trong một phạm vi ô bạn làm như sau.

 1. Nhập các số được đưa vào công thức trong các ô của cột B từ ô B2 đến ô B6
 2. Nhấp chuột vào giữa ô đầu tiên là B2 và giữ nguyên nút chuột sau đó kéo xuống ô B6 để đưa một pham vi các ô này vào trong công thức.
 3. Trên thanh công cụ chuẩn, nhấp vào nút mũi tên xuống trong trình đơn AutoSum.
 4. Chọn hàm Average từ danh sách của trình đơn.
 5. Kết quả trung bình của các số được hiển thị trong ô B7 hoặc ô ngay bên dưới phạm vi số đã chọn.

Tìm trung bình của các số trong một phạm vi ô
Tìm trung bình của các số trong một phạm vi ô

Sử dụng các hàm khác trong Excel 2003

 1. Bạn hãy nhấp chuột để chọn ô muốn hiển thị kết quả của hàm.
 2. Trên thanh công cụ chuẩn, nhấp vào nút mũi tên xuống trong trình đơn AutoSum.
 3. Chọn hàm từ danh sách của trình đơn.
 4. Nếu bạn không thấy hàm bạn muốn sử dụng, hãy nhấn vào More Functions hiển thị thêm các hàm khác.

Có hai cách để tìm một hàm trong hộp thoại Insert Functions:

 • Bạn có thể nhập câu hỏi vào hộp tìm kiếm hàm - Search for a function và nhấn nút GO

Tìm kiếm hàm - Search for a function Trong excel 2003
Tìm kiếm hàm - Search for a function Trong excel 2003

 • Bạn có thể chọn danh mục các hàm trong danh sách Or select a category. Các hàm sẽ được nhóm lại với nhau tùy theo công dụng của chúng.

Chọn danh mục các hàm trong danh sách Or select a category trong Excel 2003
Chọn danh mục các hàm trong danh sách Or select a category trong Excel 2003

Sau đó bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hàm mình cần trong danh các hàm - Select a function, các hàm được sắp xếp theo thứ tự chữ cái đầu của tên hàm cho bạn dễ tìm.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.