Bạn có thể nhập ba loại dữ liệu trong trong bảng tính là văn bản, số và công thức. Văn bản là bất kỳ ký tự nào không phải là một số hoặc công thức. Số là giá trị được sử dụng khi thực hiện tính toán. Công thức là các phép tính toán học.

Nhập dữ liệu trong một ô bảng tính

Nhập dữ liệu trong một ô bảng tính
Nhập dữ liệu trong một ô bảng tính

 • Khi muốn nhập dữ liệu vào một ô bạn hãy nhấp chuột trái vào ô để chọn nó.
 • Nhập dữ liệu vào ô. Một dấu nháy sẽ xuất hiện trong ô khi bạn nhập dữ liệu.
 • Dữ liệu có thể được nhập vào ô hoặc trong thanh công thức.
 • Dữ liệu được nhập sẽ xuất hiện trong cả ô đang chọn và thanh công thức.
 • Nhấp vào nút Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu và tắt các nút trên thanh công thức.

Các nút Cancel và Enter trong thanh công thức
Các nút Cancel và Enter trong thanh công thức

Tính năng tự động hoàn thành - AutoComplete của Excel sẽ theo dõi các dữ liệu mà bạn đã nhập trước đó. Nếu một vài ký tự đầu tiên bạn nhập vào một ô giống với dữ liệu đã có trong cột đó, thì Excel sẽ tự động điền vào các ký tự còn lại cho bạn.

Chỉnh sửa dữ liệu trong một ô

Dữ liệu trong bảng tính có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo những cách sau.

Phương pháp nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhấp chuột trái vào ô chứa dữ liệu muốn thay đổi để chọn nó.
 • Nhập dữ liệu mới. dữ liệu cũ được thay thế bằng dữ liệu mới.
 • Nếu dữ liệu nhập ban đầu dài và chỉ cần một điều chỉnh nhỏ (ví dụ sửa chính tả), thì bạn có thể trực tiếp chỉnh sửa dữ liệu trong ô.

Cách chỉnh sửa dữ liệu trong một ô

Cách 1 - Chỉnh sửa trực tiếp trong ô

 • Nhấp đúp chuột vào ô chứa dữ liệu muốn thay đổi.
 • Một dấu nháy sẽ xuất hiện trong ô cho phép bạn chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp.
 • Thực hiện các chỉnh sửa cần thiết.
 • Nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột vào nút Enter trên thanh công thức.

Cách 2 - Chỉnh sửa trên thanh công thức

 • Nhấp vào ô chứa dữ liệu muốn thay đổi.
 • Chỉnh sửa dữ liệu trong thanh công thức.

Xóa dữ liệu trong một ô

Xóa dữ liệu trong một ô Excel 2003
Xóa dữ liệu trong một ô Excel 2003

Để xóa dữ liệu đã có trong một ô

 • Bấm vào ô chứa dữ liệu muốn xóa.
 • Bấm phím Delete hoặc nhấp chuột phải và chọn Clear Contents từ trình đơn.

Xóa dữ liệu mới đang được nhập nhưng chưa được thêm vào ô

 • Hủy bỏ dữ liệu đang nhập vào ô bằng cách nhấn phím Escape Esc

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.