Thông thường, bạn sẽ làm việc với từng trang bảng tính riêng biệt. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần nhập các dữ liệu hoặc thông tin giống nhau vào các trang bảng tính khác nhau. Trong trường hợp này, thay vì phải nhập lại cùng một thông tin cho mỗi bảng tính thì bạn có thể nhóm các trang bảng tính và nhập thông tin một lần.

Group các trang bảng tính trong Excel 2003
Group các trang bảng tính trong Excel 2003

Các trang bảng tính có thể được kết hợp với nhau thành một nhóm - Group. Nhóm các bảng tính cho phép bạn áp dụng các công thức hoặc định dạng giống hệt nhau trên tất cả các trang bảng tính trong nhóm. Khi bạn nhóm bảng tính, mọi thay đổi được thực hiện cho một bảng tính cũng sẽ được thay đổi trong bất kỳ bảng tính nào khác trong nhóm.

Ví dụ, nếu nhiều trang bảng tính có cùng một vùng dữ liệu như tên, ngày, tháng,... thì bạn chỉ nhập các thông tin này một lần và chúng sẽ xuất hiện trên tất cả các trang bảng tính trong nhóm.

Cách Group các trang bảng tính với nhau trong Excel 2003

Khi muốn Group các trang bảng tính với nhau bạn làm như sau:

  1. Nhấp chuột vào tên của trang bảng tính muốn Group
  2. Nhấn và giữ phím Control Ctrl trên bàn phím
  3. Tiếp tục nhấp chuột để chọn các trang bảng tính khác muốn thêm vào Group
  4. Sau khi chọn xong bạn hãy thả phím Ctrl ra

Excel sẽ hiển thị [Group] trên thanh tiêu đề - Title để báo cho bạn biết nếu đang làm việc trên các trang bảng tính được Group.

Cách Group các trang bảng tính với nhau trong Excel 2003
Cách Group các trang bảng tính với nhau trong Excel 2003

Bạn có thể chọn nhanh tất cả các trang bảng tính bằng cách nhấn nút phải chuột vào tên của trang bảng tính rồi chọn Select All Sheets

Chọn nhanh tất cả các trang bảng tính  trong Excel 2003
Chọn nhanh tất cả các trang bảng tính trong Excel 2003

Cách Ungroup các trang bảng tính trong Excel 2003

Sau khi nhập dữ liệu xong bạn cần phải Ungroup các trang bảng tính. Nếu bạn không Ungroup các trang bảng tính thị khi bạn làm việc trên một trang bảng tính, các trang còn lại trong Group sẽ thay đổi theo.

Khi muốn Ungroup các trang bảng tính bạn làm như sau:

  1. Nhấn nút phải chuột vào bất cứ trang bảng tính nào muốn đưa ra khỏi Group
  2. Chọn Ungroup Sheets trong trình đơn

Cách Ungroup các trang bảng tính trong Excel 2003
Cách Ungroup các trang bảng tính trong Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.