Take a tour of Windows XPTake a tour of Windows XP là phần giới thiệu (Intro) của Windows XP, với các hình ảnh minh họa giúp cho những người mới bắt đầu làm quen với Windows XP. Sau khi cài đặt Windows XP xong thì biểu tượng Take a tour of Windows XP sẽ xuất hiện ở trong phần System tray (góc phía dưới bên phải của màn hình).