Character Map là một tiện ích có sẵn trong Windows, nó giúp xem và chèn các ký tự có sẵn trong một phông chữ (Font). Character Map hiển thị các bộ ký tự mã Windows, DOS, và Unicode. Bạn có thể sao chép các ký tự đặc biệt hoặc một nhóm các ký tự bất kỳ vào bộ nhớ (Clipboard) và sau đó dán chúng vào bất kỳ chương trình nào có thể xử lý và hiển thị văn bản.

Sử dụng Character Map

  • Truy cập vào Menu Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools và nhấn vào trình đơn Character Map

Start menu Character Map

  • Cửa sổ của chương trình Character Map sẽ xuất hiện với các ký tự có trong Font chữ đang được chọn.

Chương trình Character Map

  • Bạn có thể thay đổi Font chữ khác bằng cách chọn trong danh sách thả xuống trong mục Font.

Thay đổi Font chữ

Chèn ký tự từ Character Map vào văn bản

Copy (sao chép) ký tự từ Chracter map

Copy (sao chép) ký tự

  1. Dùng chuột chọn một ký tự muốn chèn vào văn bản, ký tự đang chọn sẽ được phóng to lên để dễ xem.
  2. Nhấn vào nút Select để chọn.
  3. Ký tự được chọn sẽ nằm trong ô Character to copy.
  4. Sau khi chọn xong, nhấn nút Copy để lưu ký tự này vào bộ nhớ (Clipboard).

Có thể Copy và Paste một lúc nhiều ký tự khác nhau bằng cách chọn (Select) lần lượt các ký tự và sau khi chọn xong hết mới nhấn nút Copy.

Paste (dán) ký tự từ bộ nhớ Clipboard vào văn bản

  • Sau khi đã Copy ký tự vào bộ nhớ (Clipboard) bạn có thể dán (Paste) ký tự này vào bất kỳ chương trình có chức năng xử lý văn bản nào như Notepad, Wordpad, Word, Excel, Corel Draw, PhotoShop,... bằng cách mở tập tin muốn chèn ký tự này và chọn lệnh Paste (dán) để chèn ký tự này vào dòng văn bản.

Paste (dán) ký tự vào văn bản

Bạn có thể dùng cách này để chèn các ký tự đặc biệt mà không thể nhập từ bàn phím.


BuaXua.vn